Vianočné prezentačné výstavy

Vďaka  Rotary clubu, ktorý nám tento rok dal možnosť prezentovať našu činnosť aj prostredníctvom predaja na Vianočných stánkoch, ako aj firmy Diebold Nikxdorf, ktorí nám umožnili realizovať prezentačnú výstavu v ich

Športový deň v Michalovciach

Október je mesiacom duševného zdravia. Keďže sa snažíme udržiavať nielen v telesnej, ale i duševnej kondícii, nadšene sme priali pozvanie Pacientskej organizácie zdravia, duše, rehabilitácii vôle v Michalovciach na každoročné športové podujatie s názvom

Tvoríme v Drienovci

Na milé pozvanie našich dlhoročných známych – manželov Janky Zittovej a Vladka Vološína sme  26. septembra  2019 navštívili Drieňovec. Plán výletu bol jasný – prežiť v ich spoločnosti príjemné umelecké dopoludnie a opäť

Psychorehabilitačný pobyt vo Vyšných Ružbachoch

Tak ako každý rok, aj tento rok sme s klientmi nášho zariadenia absolvovali psychorehabilitačný pobyt. Ten sa medzi nimi teší veľkej obľube. Zároveň je pre nich veľmi dôležitý, pretože prostredníctvom