Spolupráca

Rehabilitačné stredisko pre ľudí  s duševnými poruchami Radosť finančne podporujú: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Košický samosprávny kraj.
Spolupracujeme:
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura – 1.Psychiatrická klinika (Trieda SNP, Košice),
 • Magistrát mesta Košice, 
 • Úrad košického samosprávneho kraja, 
 • Integra (Michalovce),
 • Liga za duševné zdravie (Bratislava),
 • Pohľad (Pacientska organizácia, Košice),
 • ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia – celoslovenské združenie),
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, 
 • Mestská časť KVP, 
 • Diebold Nixdorf, s. r. o., 
 • U. S. Steel Košice, s. r. o., 
 • Labaš, s. r. o., 
 • ANMO, spol. s. r. o., 
 • Cassovar business center a. s., 
Spolupráca s nadáciami:
 • Karpatská nadácia, 
 • Nadácia SPP,
 • Donio, 
 • Nadácia Pontis, 
 • Nadačný fond Baumit, 
 • Integra (Michalovce),

 

   Spolupráca so školami:
 • Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice,
 • Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice, 
 • Obchodná akadémia Watsonova, Košice,
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Košice,
 • Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká, Košice, 
 • UPJŠ – Katedra sociálnej práce, Lekárska fakulta, Košice, 
 • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, 
 • Katolická univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta,
 • Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, 
 • Gymnázium, Alejová 1, Košice, 
 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice, 
 • SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice.

 

Mediálna spolupráca:

         

 

Darovacie zmluvy

Darovacia zmluva – 8.12.2018

Darovacia zmluva – 9.7.2019

Darovacia zmluva – 3.12.2019

Darovacia zmluva – 25.12.2019

Darovacia zmluva – 18.12.2020

Darovacia zmluva – 23.12.2020

Darovacia zmluva – 23.12.2020 (2)

Darovacia zmluva – 8.6.2021

Darovacia zmluva – 21.12.2021

Darovacia zmluva – 14.3.2022

Darovacia zmluva – 29.6.2022

Darovacia zmluva – 12.10.2022

Darovacia zmluva – 5.5.2023

Darovacia zmluva – 9.5.2023

Darovacia zmluva – 12.6.2023

Darovacia zmluva – 12.12.2023

Darovacia zmluva – 29.2.2024

Darovacia zmluva – 12.3.2024

Darovacia zmluva – 19.4.2024

Darovacia zmluva -29.5.2024