Spolupráca

Darcovia, spolupracovníci, starostovia a iní verejní činitelia:

Plagát NP Poskytnutie mimoriadne finančnej podpory (2)

Univerzitná nemocnica L. Pasteura – 1.Psychiatrická klinika (Trieda SNP, Košice), Integra (Michalovce), Liga za duševné zdravie (Bratislava), OPORA (celoslovenské združenie príbuzných a priateľov pre ľudí s duševnými poruchami, Bratislava), Pohľad (Pacientska organizácia, Košice), Premeny (celoslovenská pacientska organizácia, Michalovce), ODOS (celoslovenské združenie pre schizofréniu a iné duševné choroby, Bratislava), ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia – celoslovenské združenie), NPOA (Nadácia pre občianske aktivity), NOS (Nadácia občianskej spoločnosti). Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

WebSupport, spol. s r.o (2010 – súčastnosť), IQ SERVIS, a.s. Košice (1998 – súčasnosť), NOS (rok 1999), Granty NPOA (1998 – 1999), Štátna filharmónia Košice (1997- súčasnosť), Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000), Nadácia pre deti Slovenska (rok 2001), Úrad Košického samosprávneho kraja (2002 – súčasnosť), Fitnes Marietta (rok 2006), Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010), Nadácia Pontis

JUDr. Jaroslav Hlinka (1998 – 2000), PhDr. Pavol Mutafov (rok 2000), Daniel Rusnák (2005 – 2010), Boris Farkašovský (rok 2001)

Školy: Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského – Škultétyho 10, Košice, Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety – Mäsiarska 25, Košice, Súkromná stredná odborná škola – Bukovecká 17, Košice, UPJŠ – Katedra sociálnej práce – Popradská 66, Košice, UPJŠ-Lekárska fakulta- Trieda SNP 1 040 11 Košice

Sponzori, partneri

Rehabilitačné stredisko pre ľudí  s duševnými poruchami Radosť finančne podporujú: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Košický samosprávny kraj.

Financovanie časti mzdových,  prevádzkových nákladov a aktivít Rehabilitačného strediska je podporované Košickým samosprávnym krajom formou dotácií.

 

Spolupráca

Regionálne združenie ODOS Košice                                                         I. Psychiatrická klinika
L. Pasteura, Trieda SNP 1, Košice

Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA Michalovce, o. z.

Mediálna spolupráca

Podpora nadácii

Nový predajný stan
Aktuálnou novinkou, z ktorej máme radosť, je že naše rady rozšíril ďalší veľmi vítaný člen- nový predajný stan. Veríme, že nám bude do budúcnosti veľmi prospešným pomocníkom, či už pre pomoc pri propagácii a predaji našich výrobkov, alebo len tak pre radosť- keď si zaumienime, že si spestríme letné dni príjemnou akciou v prírode.

Tešíme sa o to viac, že nám tohto verného priateľa „do dažďa“ poskytla firma Expodom ako dar, za čo sme jej veľmi vďační.

Vďaka podpore  Nadácie SPP,  prostredníctvom ktorej bol v rámci projektu zakúpený  pre potreby klientov Rehabilitačného strediska  osobný notebook ,  sa podarilo zrealizovať  aktivity zamerané na zvýšenie úrovne  užívateľskej gramotnosti týkajúcej sa práce s PC, ktoré prispievajú k reintegrácii klientov, zvýšeniu šance uplatnenia sa na pracovnom trhu, celkovému posunu a skvalitneniu konkrétnej oblasti života.

 


Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ vďaka možnosti zapojiť sa do Primátorského punču organizovaného MESTOM Košice, ktorý sa uskutočnil na Hlavnej ulici v predvianočnom období získalo krásnu sumu 1952,91 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na nákup materiálno-technického vybavenia interiéru RS Radosť, materiálu a pomôcok určených pre tvorbu klientov v rámci arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie a iných druhov sociálno-terapeutických a rehabilitačných aktivít.
ĎAKUJEME!!!