Dni Nezábudiek 2019

10. október je Medzinárodným dňom duševného zdravia, preto ani tento rok nebol  výnimkou. Nutnosť zamyslieť sa práve v dnešnej uponáhľanej modernej dobe nad našou psychickou stránkou, si opäť pripomíname zbierkou Nezábudky, ktoré organizuje Liga pre duševné zdravie.  Celoslovenská zbierka prebehla v dňoch 2.-6. októbra. Do tohtoročnej zbierky sa zapojili opäť tí, ktorým je táto téma blízka a chcú nielen vyjadriť solidaritu a pochopenie, ale aj podať pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomoc a podporu svojim záujmom a aktivitou vyjadrili študenti stredných a vysokých škôl, nadšenci a dobrovoľníci z radov verejnosti, rodičia klientov, ale aj miestna samospráva, partnerské a spriaznené spoločnosti, pre ktorých je charita a filantropia nosnou filozofiou. Neváhali nielen umožniť vykonávať zbierku vo svojich priestoroch, ale často aj štedro prispieť na dobrú vec. Za vyjadrenie spolupatričnosti a za pomoc im všetkým preto patrí naše veľké „Ďakujeme“. Zvlášť vyjadrujeme vďaku spoločnosti US Steel, Košickému samosprávnemu kraju, Mestskej časti Košice KVP, T.systems

Vďaka vám všetkým, ktorým oblasť podpory duševného zdravia nie je cudzia, sme v roku 2019 znovu vyzbierali zaujímavú sumu- 1580€.  Z tejto sumy 30% pripadne organizácii Lige za duševné zdravie na pokrytie nákladov súvisiacich s administráciou a mediálnu osvetu. 70% ostáva združeniu „Radosť“, z ktorej sa financuje časť nákladov týkajúcich sa sociálno-rehabilitačných aktivít RS.

Do zbierky ZPP Radosť bolo zapojených 102  dobrovoľníkov z radov študentov stredných a vysokých škôl a 14 klientov + rodinní príslušníci.

Všetkým, ktorí sa na zbierke podieľali akýmkoľvek spôsobom a rozhodli sa pomôcť ĎAKUJEME.


Add a Comment