Canisterapia 6.11.2013

Jedným z cieľov v RS „Radosť“ je rozvíjať u klientov sociálne, praktické zručnosti potrebné pre samostatný život, rozvoj kognitívnych schopností, vedenie klientov k návratu do aktívneho života, viesť ich k tomu, aby sa vedeli tešiť

Deň otvorených dverí v ZPP „Radosť“

Občianske združenie „Radosť“, zorganizovalo dňa 13.9.2013 (piatok) „ Deň otvorených dverí“. Táto akcia bola zároveň i propagačnou predkampaňou k blížiacej sa zbierke Nezábudka 2013. Počas celého dňa prebiehali v stredisku ukážky z aktivít, ktoré

Eko kútik

V dňoch  13.4. – 16.4.2013 prebiehala v Rehabilitačnom stredisku „Radosť“ realizácia projektu pod názvom „Eko kútik“, v rámci ktorého sa klienti mali naučiť vysádzať rastlinky a starať sa o ne. Cieľom projektu bolo taktiež dosahovať