Projekt „Naše mesto“ (Nadácia Pontis)

Združenie príbuzných a priateľov Radosť sa opäť zapojilo do projektovej výzvy Nadácie Pontis n. o. s názvom Naše mesto. Projekt mal prebiehať od 12.6 do 13.6.2015, ale nakoľko sme nezískali externých dobrovoľníkov,

Radostný pohyb vďaka ČSOB nadácii

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ poskytuje sociálnu službu Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 Košice.  Pomáha ľuďom ktorým duševná porucha sťažila život a tak majú problém integrovať sa

Pre radostné Orange Vianoce

V období 1.12.2014 až 19.12.2014 prebiehal v Radosti projekt v rámci projektovej podpory Nadácie Orange, ktorý bol venovaný klientom nášho združenia. Vďaka programu Darujte Vianoce a pracovníkom Radosti, bolo 200 eur venovaných pre

Radostná kapustnica

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ vzniklo v roku 1997. Od roku  2004 kedy manželia Kleinovci pripravili a zrealizovali úspešný projekt funguje tiež ako Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ na Bauerovej

Mikulášska kapustnica

Mesiac december sa u nás v Radosti nesie v znamení spoločných posedení pri kapustnici, punči či iných chutných vianočných dobrotách, ale aj prípravy vianočného programu, zhotovovaní malých drobností na vianočné trhy a pod. Ani

Nezábudky a Deň otvorených dverí v „Radosti“

Spoločenský, priemyselný a  mediálny rozvoj so sebou prináša nový druh poznania a pomoci pre ľudstvo, ale v niektorých prípadoch aj nový druh ohrozenia „Duševné choroby“. V minulosti boli duševne chorí označovaní rôznymi dehonestujúcimi