Zlepšujeme si finančnú gramotnosť

Zlepšujeme si finančnú gramotnosť

Správne manažovanie financií  zahŕňa prehľad o našich príjmoch, výdavkoch, potrebnom či menej vhodnom míňaní peňazí ako aj iné praktické aktivity súvisiace s narábaním s hotovosťou patria do činnosti sociálnej rehabilitácie našich klientov. Každý z nás disponuje svojim mesačným príjmom, hoci mnohí hospodária v rodine s rodinnými príslušníkmi a zdieľajú spoločnú kasu. Okrem ekonomického hospodárenia a nákupom spojeným s prípravou jedál, ktorým sa pravidelne venujeme, sme sa zamerali aj na všeobecnejšiu finančnú gramotnosť. Veľakrát uniká pozornosti klientov a máloktorí majú prehľad o praktických veciach, akými sú napríklad ceny bežných tovarov, služieb, mesačných platieb za nájom, energie, poistenie a ďalšie bežné výdavky domácnosti. Preto sme sa na jar zamerali aj na hlbší rozhľad týkajúci sa narábania s peniazmi a vďaka nadácii Partners máme možnosť klientom ponúknuť niekoľkodňové prednášky venujúce sa základom finančnej gramotnosti. Tie zahŕňajú prehľad o cenách, zhodnotenie nevyhnutných výdavkov a možnosti príkladov ako ušetriť, či kde prípadne investovať aj keď minimálny finančný obnos. Prostredníctvom prvých modulov sme sa zoznámili s niektorými finančnými pojmami, rozobrali sme si manažment financií a praktické príklady hospodárenia v domácnosti, pričom sme sa zabavili interaktívnymi kvízmi, hrami a testami. Z týchto dvojhodinoviek máme veľmi príjemné dojmy a to aj vďaka sympatickej a angažovanej pracovníčke, ktorá sa nám venovala priam nadštandardne a obsah prednášky prispôsobila našim potrebám. Tešíme sa, že sme prostredníctvom tejto nadácie opäť mohli priniesť  klientom zaujímavé a originálne aktivity a obohatiť ich o nové poznatky z oblasti financií.