Psychorehabilitačný pobyt – Mnichovský potok

Psychorehabilitačný pobyt – Mníchovský potok V auguste v dňoch od 1.8 až 4.8. 2014 sme s klientmi RS „Radosť“ absolvovali psychorehabilitačný pobyt v Mníchovskom potoku. Výlet nám začal v piatok stretnutím na železničnej stanici. Cesta

Majáles – Tanečná zábava v „Radost“

Po zimnom období prišli konečne teplejšie dni, spojené s dobrou náladou. Slnečné obdobie sme sa i my rozhodli privítať zorganizovaním „Majálesu“ – tanečnej zábavy. Išlo o stretnutie ľudí s duševnými poruchami, chorobami, spolu s ľuďmi

Fašiangový karneval

Dňa 26.2.2014 sa pod záštitou Psychiatrického oddelenia UNLP, 1. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a ODOSU Košice uskutočnil v priestoroch Zamestnaneckých klubov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura fašiangový karneval. Zábavy sa zúčastnili: Denný psychiatrický stacionár

Tanečná zábava v Dome umenia 2.3.2014

Fašiangové obdobie sa nesie v znamení zábav, tancovačiek a plesov. Aj preto sa Rehabilitačné stredisko „Radosť“ rozhodlo zúčastniť tanečnej zábavy v Dome umenia, ktorá sa konala v nedeľu 2.3.2014 s oficiálnym začiatkom o 17.00 hodine.

Sladké a tvorivé Vianoce – projekt podporený Nadáciou Orange

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc je výroba rôznych dekoračných ozdôb, darčekov, vianočná výzdoba, zdobenie stromčeka, zhotovovanie rôznych sladkých dobrôt, spev vianočných kolied, i vianočný punč. Aj my v združení „ Radosť“, sme sa počas

Canisterapia 6.11.2013

Jedným z cieľov v RS „Radosť“ je rozvíjať u klientov sociálne, praktické zručnosti potrebné pre samostatný život, rozvoj kognitívnych schopností, vedenie klientov k návratu do aktívneho života, viesť ich k tomu, aby sa vedeli tešiť