Vernisáž výtvarných diel vo výmenníku

Akýkoľvek talent je výnimočným darom a preto sme sa rozhodli, že ho nebudeme skrývať, ale práve naopak, ukážeme ho svetu. Takýto dar majú naši klienti, ktorí svojou výtvarným umením vedia potešiť oko dychtiace po estetike a kráse a ktorých výtvory už dlho zdobia  steny nášho rehabilitačného strediska. Nechceli sme si však tento zážitok nechať len pre seba, a rozhodli sme sa ukázať ich tvorbu verejnosti a všetkým, ktorí majú chuť a záujem si spríjemniť jedno poobedie umeleckým zážitkom. V spolupráci s našim dlhodobým kultúrnym a pracovným partnerom Zdenkou Košovou sme sa rozhodli zorganizovať výstavu tých najkrajších obrazov našich klientov v priestoroch výmenníka na sídlisku KVP, v ktorom trávime v priebehu roka veľa času na gardenterapii a iných zaujímavých činnostiach. Interiér priestorov je priam stvorený pre takúto príležitosť. Je vyzdobený kreatívnou a originálnou tvorbou rôznych umelcov a obrazy našich priateľov iba dotvorili celkovú atmosféru. Otvorenie a zahájenie výstavy sa uskutočnilo 19. februára a boli na ňu pozvaní všetci naši sympatizanti, spolupracovníci, priatelia, ako aj široká verejnosť.

Priestory sa zaplnili už v prvých minútach. Vernisáž otvorila svojim príhovorom „kurátorka výstavy“ Zdenka. Predstavila prítomných, ako aj autorov a ozrejmila hosťom, pri akej príležitosti a prečo sme sa tu všetci stretli. Slovo neskôr odovzdala našej pani riaditeľke, ktorá nás hlbšie zoznámila s celkovým pôsobením, charakterom, motiváciou autorov k tvorbe a zhodnotila symboliku ich diel, ktorej pôvod a význam siaha do hĺbok ich psychiky. Mnohokrát sú kresby odrazom aktuálneho vnútorného psychického rozpoloženia ich tvorcov, ako harmónie a pokoja, tak aj rôznych protirečení, kríz a problémov, s ktorými ich krehká duša pravidelne zápasí. Aj v maľbách našich klientov sa zrkadlia ich nálady, radosť zo života, alebo aj smútok či rozhorčenie, čo sa prejavuje v použitých farbách, odtieňoch a motívoch ich diel. Je však jednou z našich hlavných ambícií  pomôcť aj takouto formou pri odstraňovaní predsudkov a stigmatizácie, s ktorými sa často títo ľudia dennodenne stretávajú, a to aj prostredníctvom tejto prezentačnej výstavy. Hostia mali jedinečnú príležitosť nahliadnuť do duší autorov cez okienko ich spontánneho umeleckého prejavu a nadchnúť sa krásou a originalitou ich tvorby. Povznášajúcu umeleckú náladu dotváral aj catering – chlebíčky, koláčiky a iné dobroty ako inak- z „kuchyne Radosti“.

Máme pocit, že vernisáž naplnila účel, pre ktorý bola realizovaná a pohľadom na výtvarné práce pookriali nielen naši klienti, ale všetci hostia.  Spokojnosť a dobrá nálada sa prejavila vo vytváraní rôznorodých zoskupení a  dlhých priateľských rozhovorov, ktoré ukončil až príchod večerných hodín. Sme poctení prijatím pozvania všetkých milých hostí a je nám potešením sme s nimi mohli stráviť veľmi príjemný večer spojený s estetickým zážitkom. Veríme, že táto významná príležitosť naplnila aj iný, oveľa  dôležitejší cieľ a zas o kúsok  viac prepojila mosty a zmenšila bariéry.

19. február, 2020

Add a Comment