Radostná kapustnica

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ vzniklo v roku 1997. Od roku  2004 kedy manželia Kleinovci pripravili a zrealizovali úspešný projekt funguje tiež ako Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ na Bauerovej

Mikulášska kapustnica

Mesiac december sa u nás v Radosti nesie v znamení spoločných posedení pri kapustnici, punči či iných chutných vianočných dobrotách, ale aj prípravy vianočného programu, zhotovovaní malých drobností na vianočné trhy a pod. Ani

Nezábudky a Deň otvorených dverí v „Radosti“

Spoločenský, priemyselný a  mediálny rozvoj so sebou prináša nový druh poznania a pomoci pre ľudstvo, ale v niektorých prípadoch aj nový druh ohrozenia „Duševné choroby“. V minulosti boli duševne chorí označovaní rôznymi dehonestujúcimi

Psychorehabilitačný pobyt – Mnichovský potok

Psychorehabilitačný pobyt – Mníchovský potok V auguste v dňoch od 1.8 až 4.8. 2014 sme s klientmi RS „Radosť“ absolvovali psychorehabilitačný pobyt v Mníchovskom potoku. Výlet nám začal v piatok stretnutím na železničnej stanici. Cesta

Majáles – Tanečná zábava v „Radost“

Po zimnom období prišli konečne teplejšie dni, spojené s dobrou náladou. Slnečné obdobie sme sa i my rozhodli privítať zorganizovaním „Majálesu“ – tanečnej zábavy. Išlo o stretnutie ľudí s duševnými poruchami, chorobami, spolu s ľuďmi

Fašiangový karneval

Dňa 26.2.2014 sa pod záštitou Psychiatrického oddelenia UNLP, 1. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a ODOSU Košice uskutočnil v priestoroch Zamestnaneckých klubov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura fašiangový karneval. Zábavy sa zúčastnili: Denný psychiatrický stacionár