Spoznávame Rusínov

Spoznávame Rusínov

V rámci spoznávania našej histórie a akceptácie inakosti sme v stredu 7. júna absolvovali exkurziu do Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Komplexná expozícia nás oboznámila s dejinami a kultúrou rusínskeho etnika na Slovensku. Kým niektorých z nás zaujali miniatúry drevených sakrálnych stavieb zo severovýchodu Slovenska, iných nadchla „valalská“ chyža zobrazujúca bežný život Rusínov. Zaujímavá bola aj výstava predmetov, ktoré sa využívaj pri obradoch gréckokatolíckej cirkvi. Aj prostredníctvom takýchto aktivít vedieme našich klientov k rozširovaniu si obzorov a poznávaniu iných menšín a ich špecifík.