Cena primátora mesta Košice

Cena primátora mesta Košice

Jedným z vrcholných podujatí osláv Dňa mesta Košice bolo aj odovzdávanie ocenení pre osobnosti a kolektívy z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, charity, školstva, kultúry športu či techniky. Za ich významné a mimoriadne aktivity si v nedeľu 7. mája 2023 prevzali počas slávnostného ceremoniálu v Historickej radnici Cenu primátora.
Jedným z ocenených je aj Mgr. art. Vladislav Klein. Ocenenie získal za svoj celoživotný prínos v oblasti umenia, reprezentáciu mesta Košice v zahraničí a záslužnú dlhoročnú prácu pre ľudí s duševným poruchami.
Pánovi Kleinovi srdečne blahoželáme a prajeme ešte množstvo tvorivosti a energie do aktivít, ktorým sa s láskou a nadšením venuje.