Zdravý životný štýl – prednáška Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Na našom zdraví, nie len tom duševnom, ale aj telesnom nám veľmi záleží a preto sme si dovolili medzi nás pozvať odborníkov na slovo vzatých, aby nám predstavili a priblížili oblasť zdravého životného štýlu. Týmito odborníkmi sú pracovníci Úradu Verejného zdravotníctva, oddelenia prevencie, ktorí prijali naše pozvanie a oboznámili nás s problematikou zdravého životného štýlu z odborného hľadiska a do väčšej hĺbky. Táto téma je veľmi často diskutovaná, no nikdy nezaškodí, aby sme si občerstvili naše poznanie o veciach, ktoré ovplyvňujú naše zdravie a ktoré zas môžeme ovplyvniť my. Teóriu niekedy dobre ovládame, avšak horšie sa nám aplikuje v praktickom živote. Často krát na naše telo zabúdame a zdravie berieme ako samozrejmosť. Pri prvých príznakoch akéhokoľvek zdravotného problému podliehame panike a čudujeme sa, prečo nás náš organizmus „zrádza“. Pravda je však taká, že nášmu telu nevenujeme takú pozornosť, akú by si zaslúžilo, ba často mu hádžeme doslova „polená pod nohy“. Takto si sami podkopávame to najcennejšie čo máme- naše zdravie. Naše telo je veľmi dômyselný a takmer dokonalý mechanizmus, ktorý je schopný samonápravy. Jeho zdroje však nie sú nevyčerpateľné. Preto naň nesmieme zabúdať a zanedbávať ho. Každým dňom nášho života sa mierne opotrebúva a preto mu musíme prinajmenšom dopriať dostatočné množstvo pohybu na čerstvom vzduchu, vyváženú a zdravú stravu, dostatok oddychu a spánku a takisto nesmieme zabúdať ani na udržiavanie psychickej kondície, ktorá má veľký vplyv na celkovú funkčnosť organizmu. Je prinajmenšom vhodné sa nad našim životným štýlom priebežne zamyslieť, zhodnotiť jeho kvalitu a v prípade nepriaznivého stavu, urobiť v čo najkratšom čase nápravu. Telo nám to vráti dvojnásobne.

Košice, 1.2.2019

Add a Comment