Zbierka „Dni Nezábudiek 2023“ – Poďakovanie

 

 V dňoch 4.10 – 8.10.2023 prebehol ďalší  ročník celoslovenskej Zbierky „DNI NEZÁBUDIEK 2023″, ktorú pripravuje a organizuje Liga za duševné zdravie.

Vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do zbierky sa nám podarilo vyzbierať 1542,87 €. 70% z tejto sumy bude použitých na činnosť Združenia príbuzných a priateľov Radosť, ktorá zameriava svoje aktivity na sociálnu rehabilitáciu, podporu vnútorných zdrojov, motiváciu klientov ľudí s duševnými poruchami žiť plnohodnotný a zmysluplný život.

 

Partneri a zapojené organizácie a subjekty:

Liga za duševné zdravie SR, Zámocká 5, Bratislava

Košický samosprávny kraj, Nám. Maratóna mieru 1, Košice

Miestny úrad KVP, Trieda KVP 1, Košice

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Hlavná 89 Košice

Gymnázium Šrobárová 1, 040 23, Košice

Gymnázium Poštová 9, 042 52, Košice

Konzervatórium Timonova 2 040 01 ,Košice

Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, 041 37 Košice

Stredná odborná škola pedagogická, sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Gymnázium Alejová 1, 041 49, Košice

Gymnázium sv. košických mučeníkov, Čordáková 50, 040 23 Košice

Združenie príbuzných a priateľov Radosť, Bauerova 1, 040 23 Košice

 

ĎAKUJEME.

Klienti a pracovný tím ZPP Radosť