Deň čistého KVP

Deň čistého KVP

Nie je nám ľahostajné prostredie, v ktorom žijeme. A preto sme sa aj my opäť aktívne zapojili do enviromentálnej aktivity organizovanej Mestskou časťou KVP pod názvom „Deň čistého KVP“. Vyfasovali sme ochranné rukavice, vrecia na smetie, paličky na napichovanie odpadkov a pustili sme sa do práce. Na starosti sme mali Zombovú ulicu a okolie mestského úradu. V družnej debate nám šla práca od ruky. Spoznali sme nových ľudí, skrášlili sme prostredie v ktorom sa pohybujeme a zároveň nás hrial dobrý pocit, že sme skrášlili naše okolie.