Vzdelávacia aktivita

Vzdelávacia aktivita

Apríl je mesiacom, v ktorom k nám priletí najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia predpokladajú, že na naše územie priletí každý rok asi 30 miliónov vtákov – prevažne z Afriky či z Ázie. Zrejme aj preto je prvý apríl Medzinárodným dňom vtáctva. Tematicky sme prispôsobili vzdelávaciu aktivitu tejto téme a v piatok 14. apríla sme navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach. Aktuálne tu prebieha výstava „Havrany a ich príbuzní“. Priamo od ornitológa sme sa dozvedeli, prečo sú košičania nazývaní „vraňáre“, kde zimuje naše vtáctvo, ako sa máme starať o vtáčie búdky, prečo je potrebné vtáctvo chrániť, či ktoré vtáky sú najinteligentnejšie. Ak vás téma zaujíma, odporúčame návštevu múzea, kde sa dozviete oveľa viac 😊.