Edukačno – športový deň

Edukačno – športový deň

V utorok 18. apríla 2023 viedli naše kroky do Technického múzea v Košiciach, kde sme v dopoludňajších hodinách navštívili planetárium. Pod „hviezdnou“ oblohou sme identifikovali pozorovateľné planéty našej slnečnej sústavy. Taktiež sme sa snažili nájsť najznámejšie súhvezdia a dozvedeli sme sa zaujímavosti o výskumných sondách, pomocou ktorých sa o nekonečnom vesmíre môžeme dozvedieť stále nové a nové informácie. Následne sme sa presunuli do mestského parku, kde sme si po zimnej pauze ponaťahovali hnáty na workoutovom ihrisku. Keď sme už boli rozcvičení, popreháňali sme sa s loptou pri vybíjanej v kruhu. Najväčšou hviezdou bol opäť náš Peťo, ktorému sa výnimočne darilo triafať, ale aj sa uhýbať pred loptou.