Vianočné posedenie

Vianočné posedenie

Vianočná kapustnica symbolizuje pomyselné ukončenie roka v Radosti. Je to obľúbené podujatie, v rámci ktorého si klienti pripravia program pre svojich rodičov a pozvaných rodinných príslušníkov či hostí. Inak tomu nebolo ani v piatok 8. decembra, kedy sme sa slávnostne zišli v priestoroch Denného centra na Cottbuskej 36 v MČ KVP.
Program klientov bol nádherný. Striedal sa v ňom spev, tanec, nechýbala ani scénka na motívy tradičnej rozprávky Mrázik. Dych nám vyrazila nádejná speváčka po podaní sólo skladby, či akustické prevedenie vianočnej skladby.
Ovzdušie prevoňala kapustnica, perníčky a koláčiky od výmyslu sveta. A keď už sme mali bruchá naplnené, nechýbali ani ladné tanečné kreácie na parkete.
V závere sa chceme ešte raz srdečne poďakovať všetkým, ktorí svojou troškou prispeli k skvelej atmosfére, všetkým, ktorí svojím potleskom povzbudili klientov k skvelým výkonom, všetkým, ktorí strávili čas s prípravou fakt skvelých cukroviniek.
Veľké ďakujeme patrí klientom, ktorí vystúpili zo svojej komfortnej zóny a predviedli to najlepšie vystúpenie pred zrakmi obecenstva.
Veľké ďakujem patrí všetkým nám. Za to, že nám osud zdravotne znevýhodnených ľudí nie je ľahostajný a že sa aj napriek ťažkým a náročným časom dokážeme tešiť z maličkosti a spoločnej prítomnosti.