Úspešné ukončenie kampane na Donio

Úspešné ukončenie kampane na Donio

Nepredstaviteľné sa stalo skutočným!!! 🥳🥳🥳
Vôbec sme nedúfali, že sa nám podarí vyzbierať čiastka na pokrytie aktivít našich klientov. Dnes môžeme skonštatovať, že za 90 dní za výdatnej pomoci našich darcov a Donio Slovensko sme vyzbierali 6️⃣9️⃣0️⃣ eur na prípravu 23 receptov, ktoré si v našom zariadení za usmernenia pracovníčok pripravia naši klienti.
Na plánovaných aktivitách začneme pracovať od januára. Klienti si zozbierajú recepty na prípravu zdravých pokrmov. Pripravia si zoznam ingrediencii a cenovú kalkuláciu nákupu. Následne za pomoci pracovníčok nákup zrealizujú a samozrejme v našich podmienkach pripravia. Plánujeme prípravu jedného receptu týždenne v závislosti od situácie a okolností (nakoľko s klientmi realizujeme aj iné aktivity). O našej činnosti budeme podávať reporty na našej facebookovej stránke Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“, ako aj na našej oficiálnej internetovej stránke a tiež v aktualitách kampane.
Touto cestou Ti chceme ešte raz srdečne poďakovať. Možno je to malá vec pre ľudstvo, ale pre nás znamená výraznú pomoc a podporu v realizovaných aktivitách.
ĎAKUJEME!!!!
Na obrázku môže byť 7 ľudí
 
 
 
Zobraziť štatistiky a reklamy
Propagovať príspevok
 
Všetky reakcie:

6