Radostná kapustnica

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ vzniklo v roku 1997. Od roku  2004 kedy manželia Kleinovci pripravili a zrealizovali úspešný projekt funguje tiež ako Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ na Bauerovej č.1 Košice. Naším poslaním je aktivizovať vnútorné schopnosti klientov, viesť ich k prekonávaniu osobných a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a naučiť klientov s rodinami tešiť sa zo života aj s handicapom a byť užitočnými pre druhých. Sme podporovaní Košickým samosprávnym krajom, čo si veľmi vážime. Čiastočné finančné prostriedky si musíme zabezpečiť sami prostredníctvom Verejnej zbierky povolenej MPSVaR – Dni nezábudiek, predajom našich výrobkov na vianočných trhoch (na KVP, v stánku U.S.Steel Košice, s.r.o. na Hlavnej  ulici) a darovaním 2% z daní atď.

Každé ročné obdobie má svoje čaro a má určitú symboliku. Pri pohľade do kalendára vidíme, že sa blížia krásne sviatky a to Vianoce. Naše Združenie príbuzných a priateľov Radosť – Rehabilitačné stredisko pre duševne chorých má už dlhoročnú tradíciu. Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov, ktoré sú zväčša časom, kedy sa rodiny stretávajú, majú k sebe bližšie, organizujeme vianočnú kapustnicu. Slávnostné posedenie je určené nie len pre klientov, ale aj ich rodičov, taktiež sponzorov a ľudí, ktorí nám počas roka významné pomáhali. V tomto období máme príležitosť povedať si tie najkrajšie slová „Mám ťa rada, mám ťa rád“.

Stretli sme sa 12. Decembra 2014 o 15.00 v jedálni Penet na Vojvodskej ulici č. 5 v Košiciach. Klienti boli slávnostne oblečení, na ich tvárach žiaril úsmev ako aj malé obavy z toho ako dopadne kultúrny program, ktorý sme spoločne pre našich hostí pripravili. Spoločenské posedenie otvorila skupina „Pre Radosť“ znelkou Cantate deo (organ, priečna flauta, zobcová flauta, fagot). Hostia stíchli a plní očakávania sa sústredili na príhovor manažéra RS Radosť Mrg. art Vladislava Kleina a pani riaditeľky Mgr. Drahoslavy Kleinovej. Po ňom nasledoval program, ktorý bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť začínala hymnou združenia Obavy, keď trápia nás občas, vianočnými koledami a tak nasledovali krátke básne a vinšovačky v podaní klientov. Divadlo o tom ako babka redaktorku bravo nepočula pobavilo všetkých zúčastnených. Samozrejme že nechýbali ani krásne skladby zo 17. storočia v podaní našej skupiny „Pre Radosť“ a rytmický tanec dvoch sólistiek a sociálnych pracovníčok.

Po tejto časti programu nasledovala chutná kapustnica. Voľno sa nieslo v znamení spoločných rozhovorov a tancovačky. Pozvaní mali možnosť zakúpiť si malé darčekové predmety, ktoré počas roka naši klienti usilovne vyrábali a tiež tombolové lístky.

Druhú časť programu otvorila naša tanečná skupina Happy na pieseň Happy. Tanečníci v rôznofarebných tričkách s úsmevom na tvári vyčarili úžasnú atmosféru, za čo získali obrovský potlesk. Priestor ukázať svoj spevácky talent dostali klienti pri sólových vystúpeniach s ľudovými piesňami. Divákov opäť pobavila krátka scénka o popletenej rodine a zopár vtipov.  Počas každodenných aktivít v združení sa nám podarilo vymyslieť krátke veršíky, ktoré charakterizovali členov a činnosti v RS Radosť a tie sme dosadili do pesničky a tanca. Program sa chýlil ku koncu, spoločne sme si nastúpili, zapálili prskavky a zaspievali pieseň Tichú noc v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku. Táto pieseň bola záverečnou bodkou programu. Nasledovala voľná zábava. Klienti a rodičia veselo tancovali na parkete, bavili sa, rozprávali, niektorí spomínali na začiatky zduženia a pod. Túto tancovačku sme nachvíľu prerušili, aby sme mohli vyhlásiť tombolu. Šťastie prialo zúčastneným a každý klient si odniesol malú drobnosť, ktorú vyhral. Tak isto aj niektorí rodičia získali symbolické odmeny a pokračovalo sa v tancovaní.

Všetko musí mať svoj koniec a tak sa hostia pomaly pobrali domov. Veríme že tento deň pomohol utužiť naše vzájomné vzťahy, posilniť sebavedomie klientov a priniesol dobrý pocit každému zúčastnenému zo slávnostného posedenia.

Mgr. Mária Kusztvánová

Sociálna pracovníčka RS Radosť

Naše postrehy:

Na piatkovej kapustnici bolo príjemne. Kapustnica bola chutná, spolu so zábavou na ktorú rád spomínam. Na tombole som vyhral 3 krát. Spoločnosť so svojimi kamarátmi mi zostala v spomienkach. (Ivan)

Dňa 12.12.2014 bola kapustnica pre rodičov. Príhovor mala pani Kleinová a Majka. Bolo to pekné. Hrali aj Kleinovci, Maťo, Dodo – vianočné pesničky, Lapalomu, hymnu Radosti. Najviac sa mi páčil tanec Happy, divadielko čo som hrala s Maťom. Zábava bola dobrá, len mohli byť trochu iné pesničky. Kapustnica tiež bola chutná – ani mastná, ani kyslá. Chutila mi aj rodičom. Myslím si, že všetko vyšlo v pohode a bolo to dobré zorganizované. Páčilo sa mi, nemala som ani trému. (Zuzka)

Celkom sa mi to páčilo, len som nebol úplne vo svojej koži. Program mi dobre vyšiel, až na nejakú flautovú chybičku, ktorú si aj tak nikto nevšimol. Pri pesničke Čorne oči som bol taký vystresovaný, že som si zabudol otvoriť noty a zahral som to z pamäti.  (Dodo)

Kapustnica, básničky, vtipy sa mi páčili a aj všetko okolo toho. Kapustnica bola veľmi výborná. Ja a Tánička sme si veľmi výborne potancovali aj vláčik bol super. Majka bola skvela. Mirka tiež si super. A naši hudobníci všetci výborne hrali. Aj tombola bola skvelá. Každý pekne tancoval. (Marcel)

Kapustnica bola veľmi dobrá, program bol výborný a bola dobrá nálada. Vystúpenia boli dobre zorganizované. Kapustnica bola veľmi dobrá. Nálada bola výborná, spolu s hudbou. Diskotéka mi urobila veľmi dobrú náladu a mal som dobrý pocit aj dobrú náladu aj radosť. Veľmi dobre som si zatancoval. (Jožko)

Na kapustnici sa mi všetko páčilo. Program bol super, ktorý sme pripravovali spolu s Mirkou a Majkou. Hlavne sa mi páčila Hilda s Miškou akú mali tú scénku. Veľmi sa im vydarila. Páčil sa mi prejav, aký mal pani Kleinová. Veľmi som mala radosť, akú tombolu som vyhrala. Potom kapustnica mi veľmi chutila. Bola veľmi dobre uvarená. Po programe som si veľmi dobre zatancovala s Peťom, Miškou a Marcelom. Majka bola skvelá moderátorka. (Tánička)

Kapustnica bola super organizovaná v podaní zamestnancov Radosti a pána Kleina. Majka bola skvelá moderátorka, moderovala skvelo. A bol výborný program v podaní klientov. Dobré boli vtipy Peťa Striča a Dušana Timka. A Mirka bola super – super organizovala program. (Dušan)

Kapustnica bola výborná, pekné ľudovky, vystúpenie, občerstvenie, tombola pre nás klientov, aj tie scénky niektorých z nás klientov. Hudba, od vedením Vlada Kleina. Nepáčilo sa mi, že to skoro skončilo. (Laco)

Kapustnica sa mi veľmi páčila. Pri tanci jednom som sa pomýlil, ale kvôli niečomu sa mi zdalo, že chlapci stáli, tak som stal aj ja. Oni sa zaradili a ja som si to nevšimol, ale bola to len malá chyba. Kapustnica mi chutila. Všetko čo sa jedlo mi chutilo. S Mimou som tak tancoval, že sme to tam roztočili tak ako ešte nikdy. Veril som, že sme boli stredobodom pozornosti, že na nás asi všetci pozerali alebo aspoň väčšina. Trému som mal, ale len slabú. Ostatne všetko som zvládol na jednotku. Potom som pomohol na konci s pohármi a tak.  Pozdravili sme sa a šli domov. (Peťo)

Dňa 12.12.2014 sa v Penete uskutočnil večierok „kapustnica“. Večierok sa začal po 15.00. Našimi piesňami. Piesne a divadielko – babka redaktorka sa mi páčili. Kapustnica bola výborná. Bola príjemná atmosféra s tombolou, ktorá sa mi páčila a vyhral som šatku, ktorú som dal mame. Voľná zábava sa mi páčila tiež. (Radúz)

Kapustnica bola dobrá. Všetci boli dobrí a ďakujeme za všetko. Všetko bolo skvelé. (Erika)

Bolo veľmi dobre, páčilo sa mi, že každý klient vyhral darček na tombole. Super boli aj tie názvy darčekov. Program sa podaril, len všetko bolo tak rýchlo, že som nestíhal. Jedine Vyznanie musíme ešte docvičiť. (Maťo)

Program, ktorý sme skúšali celý mesiac sa podaril. Piesne a vinšovačky sa mi páčili. Scénky – divadielka boli humorné. Tance sa podarili. Posledné dni sme sa snažili veľmi, aby sa vystúpenie páčilo aj hosťom. Aj tak som zabudol to svoje. Vtipy boli asi smiešne, lebo všetci hostia sa na nich smiali. Mne sa vtipy páčili. Bolo to super. (Ferko)

Zo začiatku som mala veľkú trému, ale keď som hrala divadelnú scénku s Hildou, tak tréma začala zo mňa opadávať. Ja som hrala redaktorku a Hilda hluchú babku. Mala som aj sólo tanec s Mimou. Tancovali sme taký brušný tanec na pesničku ARASH – Boro, boro. Našťastie sa im to páčilo. Ešte som tancovala spoločne s ostanými tanec „Happy“,  pri ktorom som sa raz pomýlila, no nebola som sama, čo sa pomýlila. Potom sme už mali voľnú zábavu, ktorá sa mi páčila. Dobre som sa zabávala aj smiala. Celé a všetko sa mi veľmi páčilo. Dadka na začiatku pekne rozprávala.  (Miška)

Fotodokumentácia:
Add a Comment