Programátorský kurz pre Janka

Programátorský kurz pre Janka

Prostredníctvom nadácie SPP a finančnej podpory z  programu OPORA sa nám nášmu klientovi Jankovi podarilo absolvovať dvojdňový on-line kurz zameraný na programovanie. Janko má veľmi blízky vzťah k práci na počítači, je pedantný, presný a zameraný na detaily a čísla. V minulosti už absolvoval niekoľko IT kurzov, ktoré z portfólia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a dlhodobo prejavuje záujem sa v tejto oblasti vzdelávať. Janko dokáže stráviť dlhé hodiny svojpomocným učením sa na internete pomocou inštruktážnych videí, ktoré sa potom snaží aplikovať do praktických úloh. Táto forma učenia však nikdy nenahradí učenie pod vedením profesionálneho IT školiteľa. Preto sme sa rozhodli zapojiť sa do projektu ponúkaného nadáciou SPP, ktorá sa zameriava na podporu individuálnych plánov klientov zariadení sociálnych služieb a v motivácii učiť sa programovať Jankovi pomôcť. Plán sa stal realitou a cieľ sa neminul účinku. Spoločne s Jankom sme hľadali na internete vhodnú IT spoločnosť,  ktorá ponúka vhodné kurzy programovania prezenčnou formou. Keďže však Bratislava je od Košíc ďaleko, vybrali sme online formu v pohodlí známeho prostredia. Janko komunikoval s potencionálnymi školiteľmi e-mailom, aj telefonicky, vyhľadával si ponuky školení na internete, naučil sa niekoľko nových vecí a čosi si zopakoval. Dva dlhé dni od rána až do poobedia strávil školením a veru musíme povedať, že k tejto príležitosti sa postavil veľmi zodpovedne. Jeho slová nám naznačili spokojnosť s tým, že sa opäť vo svojom sne stať sa programátorom posunul a my sa tešíme, že aj vďaka týmto malým krôčikom mu k splneniu sna pomôžeme.

Jankova reflexia: „Kurz sa mi páčil, lektor bol výborný, naučil som sa základy programátorského jazyka SQL-( Structured query language). Je to serverový jazyk, pracuje sa tam s databázou/tabuľkami. Pomocou tohto jazyka je možné vyberať rôzne dáta z databázy/ tabuľky a dozvedieť sa napr., ktorý produkt je v ktorom interntovom obchode najpredávanejší, najdrahší a podobne. Je možné všelijako pracovať s dátami, pridávať nové produkty do databázy/ tabuľky. Lektor povedal počas kurzu čo sa kde a kedy z daného programátorského jazyka používa, povedal aj príhodu z firmy, kde pracuje, a čo si treba dávať pozor, čo mám a nemám robiť pri programovaní, aby firme neboli vzniknuté žiadne škody.  Väčšinu príkazov som už poznal, keďže a venujem programovaniu v rôznych jazykoch, aj v jazyku SQL vo svojom voľnom čase a tak bol pre mňa kurz opakovaním a naučil som sa na ňom aj veci, o ktorých som nevedel že ako sa s nimi pracuje s rôznymi programami a dátami v databáze a čo na čo slúži.“

Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.