Poďakovanie spoločnosti Diebold Nixdorf

Poďakovanie spoločnosti Diebold Nixdorf

V adventnom období tradične prezentujeme naše zariadenie a výrobky našich klientov na rôznych charitatívnych dobročinných trhoch. V utorok 5. decembra sme navštívili spoločnosť   Diebold Nixdorf na Moldavskej ulici v Košiciach. V príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére sme strávili dopoludnie, v rámci ktorého sme vyzbierali sumu 96,90 eur.
Tieto financie použijeme na materiál, ktorý využijeme pri ďalších tvorivých činnostiach 😊.
Aj touto cestou sa chceme srdečne poďakovať zástupcom spoločnosti Diebold Nixdorf, ktorí nám umožnili zúčastniť sa trhov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.