Fašiangový karneval

Dňa 26.2.2014 sa pod záštitou Psychiatrického oddelenia UNLP, 1. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a ODOSU Košice uskutočnil v priestoroch Zamestnaneckých klubov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura fašiangový karneval. Zábavy sa zúčastnili: Denný psychiatrický stacionár

Tanečná zábava v Dome umenia 2.3.2014

Fašiangové obdobie sa nesie v znamení zábav, tancovačiek a plesov. Aj preto sa Rehabilitačné stredisko „Radosť“ rozhodlo zúčastniť tanečnej zábavy v Dome umenia, ktorá sa konala v nedeľu 2.3.2014 s oficiálnym začiatkom o 17.00 hodine.

Sladké a tvorivé Vianoce – projekt podporený Nadáciou Orange

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc je výroba rôznych dekoračných ozdôb, darčekov, vianočná výzdoba, zdobenie stromčeka, zhotovovanie rôznych sladkých dobrôt, spev vianočných kolied, i vianočný punč. Aj my v združení „ Radosť“, sme sa počas

Canisterapia 6.11.2013

Jedným z cieľov v RS „Radosť“ je rozvíjať u klientov sociálne, praktické zručnosti potrebné pre samostatný život, rozvoj kognitívnych schopností, vedenie klientov k návratu do aktívneho života, viesť ich k tomu, aby sa vedeli tešiť

Deň otvorených dverí v ZPP „Radosť“

Občianske združenie „Radosť“, zorganizovalo dňa 13.9.2013 (piatok) „ Deň otvorených dverí“. Táto akcia bola zároveň i propagačnou predkampaňou k blížiacej sa zbierke Nezábudka 2013. Počas celého dňa prebiehali v stredisku ukážky z aktivít, ktoré

Eko kútik

V dňoch  13.4. – 16.4.2013 prebiehala v Rehabilitačnom stredisku „Radosť“ realizácia projektu pod názvom „Eko kútik“, v rámci ktorého sa klienti mali naučiť vysádzať rastlinky a starať sa o ne. Cieľom projektu bolo taktiež dosahovať