Dni Nezábudiek 2018

Október je čas, kedy si opäť pripomíname dôležitosť a významnosť starostlivosti o duševné zdravie a to aj prostredníctvom organizovania Dní Nezábudiek. Nezábudky nám prinášajú snahu vzbudiť u verejnosti záujem o túto oblasť a v rámci svojich schopností prispieť  na dobrú vec.

Vďaka organizácii „Liga za duševné zdravie“, ktorá má na starosti práve časť medializácie a  predstavenie tejto problematiky do povedomia širokej verejnosti , vďaka ochote vedenia našich vysokých, a stredných škôl, mnohých  organizácií, dobrovoľníkov, študentov a širokej verejnosti, ktorí neostávajú ľahostajní sa opäť podarilo zrealizovať celoslovenskú zbierku Nezábudky 2018, ktorá sa konala v dňoch 3.-7. októbra 2018. Naše veľké „Ďakujeme“ patrí všetkým, ktorí boli ochotní aspoň na pár dní prelomiť bariéru nevedomosti a nezáujmu a vyjsť do ulíc s motiváciou a snahou pomôcť a v neposlednom rade samozrejme všetkým, ktorí prispeli. Vďaka úsiliu a dobrej vôli týchto ľudí sa Združeniu príbuzných a priateľov „Radosť“, ktoré sa do zbierky zapojilo, podarilo znovu vyzbierať zaujímavú sumu 1650,00€. Z tejto sumy 30% pripadne organizácii Lige za duševné zdravie na pokrytie nákladov súvisiacich s administráciou a mediálnu osvetu. 70% ostáva združeniu „Radosť“, z ktorej sa financuje časť nákladov týkajúcich sa sociálno-rehabilitačných aktivít RS.

Do zbierky ZPP Radosť bolo zapojených 85 dobrovoľníkov z radov študentov stredných a vysokých škôl a 15 klientov + rodinní príslušníci.

Všetkým, ktorí sa na zbierke podieľali akýmkoľvek spôsobom a rozhodli sa pomôcť ĎAKUJEME.

Add a Comment