Návšteva planetária

Keďže sme tvory zvedavé  a máme chuť spoznávať krásy sveta a prírody nielen na výletoch a prechádzkach, ale sme radi, keď sa niečo nové naučíme, alebo si zopakujeme, rozhodli sme sa preskúmať okrem zeme, po ktorej každodenne chodíme aj zaujímavosti a tajomstvá oblohy a vesmíru. Preto sme navštívili to najvhodnejšie miesto pre náš zámer- a to planetárium. Nie je to pre mnohých prvá návšteva, napriek tomu sme však zistili, že nás pohľad na krásu (aj ked iba imitovaných) rozžiarených hviezd vždy dokáže nadchnúť a potešiť srdce. Svet sa našim očiam niekedy javí trošku iný, a možno jednoduchší, ako v skutočnosti je, a preto sa tešíme, keď dostaneme k „bežným“ a každodenným veciam, ako je obyčajný východ Slnka, alebo striedanie dňa a noci aj odbornejší výklad. A možno sa dokážeme zamyslieť viac nad krásou, komplikovanosťou a rozmanitosťou sveta okolo nás, ktorý stojí za to objavovať, rozptýlime sa a zabudneme na svoje vlastné problémy, horšie nálady a pocity. Iba sa necháme viesť cestou nekonečného poznávania, ktorý nám poskytne aj posedenie si pod hviezdnou oblohou planetária Ako  sme očakávali, tak sa aj stalo. Okrem planét a hviezd, ktoré sme mali možnosť vidieť aj z inej perspektívy, ako ich vidíme bežne voľným okom, pozreli sme si krátky náučný film, ktorý nás doviedol od vzdialených hviezd až po vznik našej Zeme. Tento veľmi príjemný zážitok sme neoľutovali a odniesli sme si odtiaľ okrem zopár nových a niekoľko prevetraných vedomostí aj povznášajúci pocit tajomna a úcty a pokory nad vznešenosťou nášho sveta.

Košice, 4.12. 2018

Add a Comment