Športová olympiáda v rámci projektu „Pohybom k Radosti“

Športová olympiáda v rámci projektu „Pohybom k Radosti“

Vo štvrtok 21. septembra sme v Drocárovom parku realizovali Športovú olympiádu v rámci projektu „Pohybom k Radosti“.
Cieľom projektu je upevnenie a podpora vzťahu klientov trpiacich duševnými poruchami k aktívnemu pohybu, vytvorenie vzťahu klientov k športu a následné zlepšenie ich psychického prežívania a fyzickej kondície prostredníctvom ich zapojenia do športových a pohybovo – relaxačných aktivít.
V štyroch súťažných disciplínach si svoje sily zmerali klienti Združenia príbuzných a priateľov „Radosť“ a pacienti Denného stacionára I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.
Kým niektorým sa darilo v hode do basketbalového koša, iní excelovali v hode šípkami do terča. Oddychovou, no nie menej náročnou aktivitou bolo triafanie kolkov. Najpozitívnejšiu odozvu mal kop na bránku. Športové výkony boli vyrovnané, snažili sa všetci. Veríme, že súťažiaci si okrem darčekovej poukážky odniesli najmä dobrý pocit z aktívneho pohybu.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou troškou prispeli k hladkému priebehu olympiády. Predovšetkým sa chceme poďakovať rodičom, ktorí zodpovedne viedli svoje stanoviská – pani Šmídtovej a pánovi Takáčovi. Ďakujeme pánovi Rystvejovi za pomoc s logistikou a zabezpečením všetkého potrebného. Za svoju účasť na podujatí a vedenie stanoviska so šípkami ďakujeme aj poslancom MČ KVP – pani Ivete Adamčíkovej a pánovi Milanovi Pachovi.
S heslom: „V zdravom tele zdravý duch.“ sme sa po skončení a občerstvení rozlúčili. Snáď sa čoskoro opäť spolu stretneme pri nemenej vydarenom, možno aj športovom podujatí.
„Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v sume 3000 eur.“