Nezábudky 2022 POĎAKOVANIE

Nezábudky 2022 POĎAKOVANIE

V dňoch 5.-7.10. 2022 prebehol 20. ročník celoslovenskej zbierky Dni nezábudiek 2022, ktorý organizuje Liga za duševné zdravie.   Vďaka  ochote a spolupráci dobrovoľníkov z radov študentov stredných škôl, zamestnancov Košického samosprávneho kraja, miestneho úradu KVP a našich klientov sa nám podarilo tento rok vyzbierať 992,41 €. 

Celoslovenská organizácia Liga za duševné zdravie každoročne usporadúva túto zbierku a preto využije  30% z vyzbieranej sumy na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia. 70% z vyzbieranej čiastky pôjde na zabezpečenie aktivít v našom Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ na Bauerovej ulici č.1 v Košiciach.

Sme úprimne vďační za Váš čas, ochotu a energiu a preto všetci naši klienti ako aj pracovníci ZPP „Radosť“  Vám:

 

Ďakujeme!

Srdce (symbol) – Wikipédia

Zapojení dobrovoľníci, inštitúcie:

Košický samosprávny kraj

Miestny úrad KVP

Konzervatórium Timonova ul. Košice

Gymnázium Poštová ul. Košice

Stredná zdravotnícka škola Kukučínova ul. Košice

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova ul. Košice

Stredná pedagogická škola, Južná trieda Košice