Návšteva Jasovskej jaskyne

Návšteva Jasovskej jaskyne

V stredu 26. júla sme realizovali ďalšiu sociálno – edukačnú aktivitu. Tentoraz sme si boli obzrieť Jasovskú jaskyňu, ktorá sa nachádza asi 28 km od Košíc. Vlakovú dopravu sme vymenili za autobusovú, mesto za obec. Oboznámili sme sa so zaujímavosťami regiónu, no najmä jeho prírodnými krásami.

Hoci sa môže zdať, že si naši klienti „výletovanie“ „len“ pasívne užívajú, nie je to celkom tak. Prostredníctvom sociálno – edukačných aktivít sa učia dochvíľnosti, plánovaniu, orientácii v cudzom prostredí. Obohacuje ich interakcia s ľuďmi mimo ich rodiny a zariadenia, ktoré pravidelne navštevujú. Trénujú si komunikačné zručnosti, sústredenie a pamäť. V rámci spätnej väzby sa učia prejavovať svoj názor. A k tomu všetkému – vystupujú zo svojej komfortnej zóny.