Deň otvorených dverí v ZPP „Radosť“

Občianske združenie „Radosť“, zorganizovalo dňa 13.9.2013 (piatok) „ Deň otvorených dverí“. Táto akcia bola zároveň i propagačnou predkampaňou k blížiacej sa zbierke Nezábudka 2013.

Počas celého dňa prebiehali v stredisku ukážky z aktivít, ktoré klienti vykonávajú, počas pobytu v RS „Radosť“. Aktivity boli rozdelené na tie, ktoré rozvíjali kognitívne schopnosti človeka, jemnú motoriku a také, ktoré uviedli do pohybu všetky svalové skupiny a podporili uvoľnenie hormónov šťastia. Jednotlivé činnosti sa realizovali na štyroch stanovištiach a aj klienti boli rozdelení do 4 skupín, tak aby si každá skupina prešla každé jedno stanovište. Ku každému stanovišťu boli pridelení dobrovoľníci, ku ktorým prichádzali klienti po skupinách. Išlo o tieto stanovištia: 1. Tvorivé dielne – „Lakocinky“ (príprava jednoduchého občerstvenia), 2. Tvorivé dielne –„Vianočný bazár“ (výroba darčekových predmetov, magnetiek, pohľadníc na vianočné trhy) 3. Lúšteniny, hlavolamy, krížovky, spoločenské hry, a na poslednom 4. štanovišti sa realizovali pohybové a športové aktivity.

Program začal o 9.00 hod slávnostným privítaním dobrovoľníkov a predstavením združenia „Radosť. Približne o 10.00 hod, zaujal každý z účastníkov svoje miesto a začalo sa so samotnou realizáciou naplánovaného programu.

Neskôr v popoludňajších hodinách sme „Deň otvorených dverí“ slávnostne ukončili záverečný programom, ktorý si pre hostí pripravili klienti združenia. V záverečnom programe nechýbala hymna združenia „Radosť“, ukážky z ľudových tancov, či prednes poézie. Nezabudlo sa ani na dobrovoľníkov, ktorí boli za svoju aktívnu účasť a pomoc ocenení diplomom a drobným darčekom.

Naše pozvanie na túto akciu prijali aj významní hostia a to – psychiatrička MUDr. Dagmar Breznoščáková, ktorá dlhodobejšie spolupracuje s OZ „Radosť“ a mestská časť sídliska KVP bola zastúpená sociálnou referentkou Mgr. Alicou Schützovou. Náš „Deň otvorených dverí sme ukončili približne o 16.00 hod. príjemným posedením pri hudbe a občerstvení ( chlebíčky, jednohubky, sladké nepečené dezerty), ktoré pripravovali naši klienti v rámci tvorivých dielní.

Naša veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí svojou aktívnou pomocou prispeli k bezproblémovému priebehu „Dňa otvorených dverí“.

Mgr. Lenka Hybalová – Paľová

sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“

Fotodokumentácia z dňa otvorených dverí


Add a Comment