Eko kútik

V dňoch  13.4. – 16.4.2013 prebiehala v Rehabilitačnom stredisku „Radosť“ realizácia projektu pod názvom „Eko kútik“, v rámci ktorého sa klienti mali naučiť vysádzať rastlinky a starať sa o ne. Cieľom projektu bolo taktiež dosahovať rozvoj pamäte, pozornosti, myslenia, posilňovanie zodpovednosti za svoje konanie, samostatnosť, rozvoj manuálnych zručností, vzájomná spolupráca a pomoc. „Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange“.

Realizáciu celého projektu sme si rozdelili do viacerých etáp. Prvá časť bola zameraná na edukáciu, v rámci ktorej sme si povedali o tom, ako sa sadia rastliny a kvety, ako sa o ne treba starať, čo je dôležité pri starostlivosti o rastliny, nechýbali ani rôzne zaujímavé informácie o symbolike kvetov a význame farieb. Následne sa klienti rozdelili do dvojíc a  losovaním si vybrali kvetiny a bylinky, o ktoré sa budú sami starať. Aby túto povinnosť hravo zvládli, dostali za úlohu vyhľadať informácie týkajúce sa základnej starostlivosti o rastlinky a vypracovať malý plagátik, ktorý pre nich bude oporným bodom a pomocníkom pri starostlivosti o ne. Táto úloha im urobila jemné vrásky na čele, ale s pomocou pracovníčok a dobrovoľníkov ju nakoniec poľahky zvládli.  V druhej časti sme si pre odľahčenie atmosféry zahrali zopár hier. Klienti boli rozdelení do družstiev a ich úlohou bolo čo najrýchlejšie nájsť schované kúsky papiera s textom, správne ich poskladať a následne prečítať zaujímavosť o rastlinke. Ako klienti dávali pozor pri predošlej edukácii sme si overili prostredníctvom kvízu. Pri poslednej hre mali klienti predviesť to, ako poznajú jednotlivé kvietky, v čom boli mimoriadne úspešný. Najúspešnejší hráči boli odmenení sladkou odmenou. Štvrtok 16.4.2013 prebehla najdôležitejšia časť celého projektu a to sadenie kvetov a byliniek, na ktorú sa klienti veľmi tešili. Celá akcia sa uskutočnila na vonkajšom balkóne. Klienti pracovali zväčša v dvojiciach, natiahli si rukavice a pustili sa do práce. Spoločnými silami sme zasadili semienka okrasných kvetov a byliniek, dostatočne ich popolievali a rozmiestnili v priestoroch zariadenia.

Naše zariadenie skrášľujú aj iné okrasné kvietky, o ktoré sme sa tiež postarali. Vymenili a doplnili sme hlinu, dostatočne ich pohnojili a popolievali a poutierali lístky od prachu.

Veríme, že sa za odvedenú robotu dočkáme dobrých výsledkov v podobe pekne zakvitnutých a zdravých kvetov a byliniek, na ktorých pohľad nám zlepší náladu a pohladí dušu.

Vypracovala: Mgr. Mária Mitríková – sociálna pracovníčka

Add a Comment