Výlet do baníckeho múzea v Spišskej Novej Vsi

Výlet do baníckeho múzea v Spišskej Novej Vsi

Prvá streda v mesiaci február sa niesla v znamení kultúry a to aj vďaka voľnému vstupu do niektorých vybraných kultúrnych inštitúcií. Tentokrát sme si vybrali krásne banské mesto a múzeum baníctva v Spišskej Novej Vsi. Privítala nás útulná zrekonštruovaná budova a veľmi príjemný zamestnanec, ktorý nás usadil v spoločenskej miestnosti vybavenej dataprojektorom.  Prostredníctvom prezentácie nám priblížil svet baníctva na Gemeri, Spiši, ale aj iných lokalitách Slovenska. Dozvedeli sme sa, že kedysi bola táto oblasť dôležitým centrom priemyslu, ťažby a to najmä rôznych nerastov a surovín, akými sú železná ruda, vápenec, uhlie, magnezit, ale aj meď, striebro či dokonca zlato. Dôležitými banskými centrami bola aj Spišská Nová Ves, Hnilčík, Rudník, Smolník, Rožňava a blízke okolie. Baníci nemali veru ľahkú prácu. Bola náročná nielen na fyzickú silu, ale nebezpečná pre zdravie. Vo výstavných miestnostiach sme si mali možnosť obzrieť krásu rôznych nerastov a kameňov, ale aj zmenšený model baníckej práce a všetkých nástrojov a mechanizmov ktoré uľahčovali prácu baníkom a mnoho ďalších zaujímavých vecí. Niektorí z nás nevedeli, že patrónkou baníkov je sv. Barbora, o ktorej sa verilo, že dohliada a stráži život a zdravie ľudí živiacich sa touto namáhavou prácou. Veru môžeme povedať, že Slovensko bolo najmä za čias Rakúska-Uhorska baníckou „veľmocou“ a mnoho surovín sa vyvážalo do okolitých krajín. Po tejto zaujímavej exkurzii do histórie baníctva za ktorú môžeme byť vďační angažovanému  a zanietenému personálu baníckeho múzea sme sa ešte vybrali na prechádzku týmto pekným mestom. Posilnení obedom sme poobedie po prechádzke strávili cestou vo vlaku a cestu domov sme  si vychutnali  vyhliadkou na okolitú krajinu. Tešíme sa, že máme možnosť zájsť za kultúrou a vedomosťami z rozličných oblastí aj do iných miest a v budúcnosti si opäť naplánujeme cestu ktorá nám rozšíri obzory..