Návšteva múzea J.M. Petzvala v Spišskej Belej

Návšteva múzea J.M. Petzvala v Spišskej Belej

Ďalšiu kultúrnu stredu v mesiaci Marec sme sa rozhodli venovať edukačnému výletu do zaujímavého a originálneho múzea v malom mestečku na Spiši. Málokto by bol povedal, že tento kútik východného Slovenska všetkým priniesol tak významnú osobnosť sveta fotografie akým bol Jozef Maximilián Petzval, ktorý sa pričinil o rozvoj optiky a fotografie. Aj vďaka nemu máme dnes možnosť zvečniť si obrazy svojho života a zanechať pamiatku na niečo pekné. Ani skoré ranné vstávanie a cestovanie viacerými vlakmi nás neodradilo vidieť a dozvedieť sa niečo nové. V jednej z budov tohto útulného mestečka so svojráznou architektúrou, ktorá podľa archívnych záznamov  súvisí s príchodom nemeckých kolonistov na Spiš.Múzeum J.M.Petzvala  nás privítalo atmosférou a pôvabom minulých dôb. Zoznámili sme sa s niekoľkými informáciami zo života tohto tvorivého človeka, a mali sme možnosť nahliadnuť aj do jeho pracovne, kde ako keby zastal čas uprostred jeho práce. Veľmi príjemná sprievodkyňa nás previedla aj stálou expozíciou, kde sme mali možnosť vidieť prístroje a pomôcky k fotografovaniu rozmanitých typov od minulosti po súčasnosť. Nechýbali ani kúsky s ktorými sme sa už poniektorí mali možnosť stretnúť aj v čase nášho detstva či mladosti a zaspomínali sme si na vyvolávanie filmov. Dozvedeli sme sa veľa aj o histórii fotografovania a o tom aké bolo kedysi fotografovanie náročné komplikované a o koľko dnes máme veci jednoduchšie. Po prehliadke múzea sme prebrázdili ulice tohto mestečka a o niečo múdrejší sme sa presunuli vlakmi opäť domov na dlhú cestu do Košíc.