Skrášlime si interiér

Skrášlime si interiér

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis. Počas tohto podujatia si každoročne tisíce dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku obliekajú rovnaké tričká a zapájajú sa do množstva dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce. Našu výzvu „Skrášlime si interiér“ podporili štyria dobrovoľníci z HORNBACH, ktorých úlohou bolo vymaľovať priestory dennej a terapeutickej miestnosti a kancelárie.
Po rannom absolvovaní formalít si naši dobrovoľníci vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce💪👷‍♂️. Aktívne im pomáhali aj naši klienti, ktorí inak nemajú príležitosť zapojiť sa do takýchto „mužských prác“. O to radšej sa zapojili a opäť sa aj novým zručnostiam priučili. Práca šla všetkým od ruky a spoločné úsilie sa už po chvíľke pretavilo do viditeľných zmien. Steny dostali nový náter a interiér ožil☀️. Miestnosti sa rozjasnili a oživili priestory, v ktorých každodenne realizujeme rôznorodé aktivity.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zaangažovaným, najmä členom „Hornbach“ tímu – Petrovi, Matejovi, Patrikovi a Matejovi za kusisko skvele odvedenej práce. Chlapi ukázali ste, že máte ❤️ na správnom mieste a že spoločnými silami možno dosiahnuť veľké veci. Ceníme si Váš čas a ochotu „odmakať“ si u nás pár dobrovoľníckych hodín.
Zároveň sa chceme poďakovať aj Nadácii Pontis za dlhodobú a profesionálnu organizáciu projektu Naše Mesto. Sme vďační za takéto projekty, pretože pre neziskové organizácie predstavujú obrovskú pomoc. Zároveň vytvára priestor na budovanie vzťahov s rôznymi komunitami.