Kariéra Expo Košice 2024

Kariéra Expo Košice 2024

Záujem o sebarozvoj, hľadanie silných a slabých stránok, sociálna rehabilitácia, opätovný návrat do bežného života, či uplatnenie sa na trhu práce patrí medzi základné priority našej sociálnej práce. Našich klientov dennodenne motivujeme, povzbudzujeme k aktivite pri hľadaní brigády a zlepšení si vlastnej finančnej situácie. Mnohí z nich sú šikovní, komunikatívni, avšak strata sebavedomia a nesamostatnosť sa odrazili na chuti prekračovať svoju komfortnú zónu. Našim cieľom je však znovu naštartovať ich vnútornú pevnú vôľu a chuť pracovať na sebe, preto sme si nenechali ujsť túto príležitosť a navštívili sme v tento deň výstavu a propagáciu rôznych firiem a ponúk zamestnania. Okrem prezentovania súkromných firiem, ako aj inštitúcií sme si mohli vypočuť rôzne prednášky na tému ako sa pripraviť na pracovný pohovor, čo sa zistí na vstupných psychologických testoch, alebo si vypočuť rôzne životné príbehy úspešných ľudí a rozbeh ich kariér. Ako príjemné osvieženie pripravili obchodné centrá  tomboly a za správne odpovede na otázky sme mali možnosť vyhrať ovocie alebo sladkosti. Ponuka pracovných pozícií bola zameraná aj na menej kvalifikované a pomocné práce, ale natrafili sme aj na ponuky chránených dielní, ktoré našich klientov najviac zaujali. Prelistovali sme voľnými pracovnými ponukami, komunikovali sme so zástupcami firiem a organizácii a pevne veríme, že s našou pomocou sme u klientov vzbudili záujem o nájdenie si brigády alebo aspoň inšpirácie pre smerovanie ďalšieho života. Podobné aktivity si preto nenecháme ujsť ani v budúcnosti.