Psychorehabilitačné aktivity

Psychorehabilitačné aktivity

Vďaka podpore Košického samosprávneho kraja pokračujeme  aj po skončení leta inými, ale nie menej  zaujímavými a dôležitými aktivitami. Po športe, pohybe a hrách, ktoré patria k  letu a rozvíjajú fyzickú a psychickú kondíciu, sme vďaka nadviazaní spolupráce s psychologičkou PhDr. Luciou Vargovou Ištvaníkovou, PhD.  z Centra osobného rozvoja začali ďalší blok aktivít, týkajúcich sa psychickej a sociálnej rehabilitácie. V príjemnom prostredí sme si s veľmi angažovanou, skúsenou a ľudsky vrelou „Luciou“ vytvorili priateľskú, intímnu atmosféru, v ktorej nikto nemal problém priznať sa aj s tou najmenej príjemnou vlastnosťou, či skúsenosťou. Spolu sme sa preniesli cez zvládanie záťažových situácií, identifikácii stresorov, a to nie len vhľadom do teoretických základov, ale najmä praktickými príkladmi, dobrými návodmi a tipmi zo života, ktoré môžu pomôcť našim klientom v budúcnosti pochopiť a spracovať rôzne náročné situácie a vedieť si v nich aspoň trochu sami pomôcť. Dotkli sme sa témy emocionálnej inteligencie a vyskúšali zaujímavé aktivity a tréningy zamerané na chápanie, odhaľovanie, ale aj prejavovanie rôznych druhov emócií. Aj v tejto oblasti potrebujú nie len naši klienti, ale my všetci získať oveľa kvalitnejšie zručnosti a rozhľad, pretože práve vďaka týmto schopnostiam dokážeme viac rozumieť reakciám iných, ale aj vlastnému prežívaniu a správaniu. S emóciami a pocitmi veľmi úzko súvisí aj oblasť komunikácie, na ktorú sme nadviazali pri poslednom stretnutí s Luciou. Je významnou súčasťou sociálnej rehabilitácie našich klientov a tréning sociálnej komunikácie denne praktizujeme v rámci individuálnych plánov rozvoja, ako aj pri bežných aktivitách v našom zariadení. Preto sme aj my, zamestnanci privítali iný uhol odborného pohľadu, nové tipy a návody pre našu ďalšiu prácu. Oboznámili sme sa rôznymi druhmi medziľudskej komunikácie a získali prehľad o tom, čo môžeme považovať za prínosnú a efektívnu komunikáciu a čo do nej nepatrí. Nacvičili sme si spôsoby a druhy efektívnej komunikácie a získali vedomosti o jej vplyve. Veľkým prínosom bol pre nás nácvik relaxačných techník, dychových cvičení, ktoré sú odskúšané praxou a dokážu byť veľmi dobrým pomocníkom a nástrojom zvládania úzkosti a stresu, ako ho vieme v potrebnej chvíli použiť. S Luciou sme sa všetci cítili veľmi dobre a naši klienti si ju rýchlo obľúbili. Lúčilo sa nám o to ťažšie, no veríme že aj v budúcnosti sa nám podarí získať podporu  pre rozšírenie a skvalitnenie portfólia nami poskytovaných sociálnych služieb práve takýmito a podobnými originálnymi činnosťami prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov.