POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (T Systems Slovakia) a Cassovar Komplex za sponzorský dar pre naše Rehabilitačné stredisko Radosť.

Ďakujeme Ing. arch. Petrovi Murkovi, že pre naše zariadenie sprostredkoval a logisticky zabezpečil nábytok:

  • 3 stojanové vešiaky,
  • 5 policových skríň (180cm x 120cm),
  • 1 kontajnerovú skrinku (120 cm x 120 cm),
  • 5 kancelárskych stolov (160 cm x 80 cm),
  • 6 kontajnerov pod stoly,
  • 7 kancelárskych stoličiek.

Súčasťou jeho sponzorského daru bolo aj zabezpečenie prevozu a vynáška nábytku.

Darovaný nábytok nielenže skrášľuje naše priestory, ale predovšetkým vytvorí funkčnejšie a komfortnejšie prostredie nielen pre klientov, ale aj pre pracovníkov nášho rehabilitačného strediska.  

Tím pracovníkov a klientov RS Radosť.