Preventívna aktivita pracovníčok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach

Preventívna aktivita pracovníčok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach

V piatok 21. júla sme u nás privítali pracovníčku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s dvomi  študentkami druhého ročníka Verejného zdravotníctva v Košiciach. V rámci preventívnej aktivity v našom zariadení skúmali zdravotné parametre našich pracovníčok a poberateľov sociálnej služby.

Aktivita to bola zábavná, no najmä poučná. Vyplnili sme dotazník mapujúci naše stravovacie zvyklosti, rodinnú anamnézu, či frekvenciu pohybovej aktivity. Následne sme sa nechali odvážiť, odmerať krvný tlak, obvod pása a bokov. Šikovné študentky zadali tieto informácie do malého nenápadného prístroja. Po pár sekundách sme už poznali svoj BMI index – ukazovateľ obezity. Fajčiari si ešte fúkli do „dregeru“, ktorý im zmeral množstvo oxidu uhoľnatého v krvi.  Následne nám bola odobraná kvapka krvi z prsta. Z nej sme získali informácie o hladine cukru a cholesterolu.

Výsledky to boli zaujímavé. Niektorí sme boli prekvapení v dobrom. Iní z nás musia popracovať na zmene svojej životosprávy. Výsledky, ktoré sme obdržali nás utvrdili v tom, že striedmosť v strave je rovnako dôležitá ako dostatok pohybu, fajčenie škodí zdraviu a nesmieme zanedbať ani pozitívny prístup k životu 😊.