Prednáška „Prvá pomoc“- Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Opäť sme u nás privítali hostí z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na ďalšej zo sérii prednášok na veľmi zaujímavú tému z oblasti zdravia, jeho ochrany a životného štýlu- a to „Prvá Pomoc“. Zopakovali sme si všetky dôležité kroky poskytovania prvej pomoci v rôznych životných situáciách, ktoré sa nám môžu prihodiť či už v práci, v domácnosti, ale najmä vo vonkajšom prostredí- ceste autom, v lese a podobne. Prevencie, osvety a všeobecného rozhľadu týkajúceho sa danej témy nie je nikdy dosť a to hlavne preto, že ide o to najcennejšie čo máme- svoj vlastný život a zdravie. Pripomenuli sme si niektoré dôležité zásady, telefónne čísla na záchranné zložky a rozobrali sme si čo robiť v niektorých situáciách ohrozenia života alebo zdravia. Okrem veľmi pútavej a dôležitej prednášky sme vďaka zamestnancom Regionálneho úradu mali možnosť zistiť, v akom stave je naše zdravie. Pomocou odobranej maličkej vzorky krvi nám pracovníčky vedeli povedať hodnoty cholesterolu, cukru, BMI index, percento tuku a iné dôležité ukazovatele nášho zdravia. Na základe vystaveného „zdravotného vysvedčenia“ sme sa mohli zamyslieť a zhodnotiť svoj životný štýl a prípadne v budúcnosti popracovať na jeho zlepšení v prípade potreby. Táto aktivita má pre nás veľký význam a tešíme sa, že aj v budúcnosti môžeme počítať s ďalšími zaujímavými prednáškami a aktivitami.

Košice, 1.3.2019

Add a Comment