Ústredie ľudovej umeleckej výroby – exkurzia, prednáška

Úcta k Slovenským tradíciám a zvedavosť nás opäť prilákala na návštevu Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Košiciach, kde nás privítali pracovníci s prednáškou o tradičných ľudových remeslách aj s ukážkami a prezentáciami tradičnej slovenskej ľudovej tvorby našich predkov. Výdobytky dnešnej modernej doby, technologizácia a globalizácia síce zjednodušila prácu a tým sa prispôsobila rýchlemu životnému štýlu, na druhej strane nás však sčasti oberá o krásu, precíznosť  ručných prác, ktorými sa naši predkovia pýšili a ktorú výborne ovládali. Dnes sa opäť vraciame k výrobkom s označením „hand made“, čo v preklade znamená „ručná práca“ a učíme sa oceňovať kreativitu a náročnosť manuálnej tvorivej činnosti.

Súčasníci, a to nielen mladí ľudia, si nevedia predstaviť, že by mali stráviť dlhé hodiny nad namáhavým vyšívaním alebo tkaním koberca, čipky, či inej ozdoby pod svetlom petrolejovej lampy. Preto sme sa rozhodli na chvíľu vstúpiť do sveta minulých časov, zoznámiť sa a obdivovať  staré ľudové remeslá. V dielňach a výstavných miestnostiach Úľuv-u sme mali sme možnosť nahliadnuť na prácu spracovávania prírodných pletív, výrobu tkanín, výšivkárstvo, ľudové oblečenie, pozrieť si výrobu tradičnej paličkovej gemerskej čipky a rôzne iné zaujímavosti. Videli sme nástroje, ktoré sa používali pri košikárstve, rezbárstve, drotárstve, rezbárstve, či tkanie na krosnách. Je príjemné sa pozerať na tieto artefakty na výstave z diaľky, ale uvedomujeme si, že pracovať nimi by si vyžadovalo veľkú dávku trpezlivosti, šikovnosti a času. Neostáva nám preto nič iné, ako vzhliadať k týmto ľudovým zručnostiam s rešpektom a obdivom a radi si v budúcnosti znovu pripomenieme významné dedičstvá slovenskej histórie.

Košice, 15.3.2019

Add a Comment