Poďakovanie za pomoc pri maľovaní

Uplynulý piatok sa u nás makalo. Na rad prišlo maľovanie chodby. Rukávy si vyhrnuli aj Janko, Števko, Marcel a Pali. Upevnili si tak svoje zručnosti pri jednoduchých pomocných prácach. Opäť sa niečo nové priučili a mali dobrý pocit z vykonanej práce.
Najdôležitejšími pracantmi však boli zástupcovia rodičov – pán Tkáč a pán Rystvej.
Aj touto cestou sa vám chceme poďakovať za vašu ochotu pomôcť. Páni ďakujeme, že aj vďaka vám môžeme realizovať naše aktivity v krajšom a zdravšom prostredí.