Poďakovanie firme LABAŠ, s. r. o.

Poďakovanie firme LABAŠ, s. r. o.

Touto cestou sa chceme poďakovať firme LABAŠ – veľkoobchod s potravinami za sponzorský dar – minerálne vody. Vody budú slúžiť klientom nášho zariadenia na zabezpečenie pitného režimu počas leta. 👏👏👏