Participujeme so sídliskom KVP

Ako sme už v predchádzajúcich článkoch písali, aktívne sa snažíme spolupodieľať na živote a rozvoji sídliska KVP. Naše združenie tu dlhodobo pôsobí za značnej podpory miestnej časti a pána starostu. Myslíme si, že je správne nielen brať, ale aj dávať. A hoci sú naše možnosti značne obmedzené, snažíme sa aspoň troškou pomôcť a byť užitoční.

V sobotu 11.6.2022 sme sa zapojili do dobrovoľníckej aktivity „Za krajšie KVP“. Spolu s ostatnými dobrovoľníkmi sme sa stretli pred miestnym úradom, aby sme pomohli skrášliť lavičky v priľahlom okolí. Vyfasovali sme farby a štetce a pustili sme sa do práce. Činnosť to nebola náročná a  výsledok nenechal na seba dlho čakať. Keďže boli teploty priaznivé, farba rýchlo schla. Po dobre vykonanej práci sme si zapriali, aby krásne vynovené lavičky skrášľovali naše okolie čo najdlhšie.

V dňoch 8. a 11. júla sme sa venovali roznášaniu miestneho časopisu KVAPKA. Pracovníčka miestneho úradu nás oboznámila s ulicami, v ktorých sme mali zabezpečiť roznos. Rozdala nám potrebný počet výtlačkov a pustili sme sa do práce. Z predchádzajúcich roznášiek sme už pochytili „grify“, ktorými sme si prácu uľahčili. Spoločne sme zabezpečili distribúciu letákov pre ulicu Wuppertálsku, Jasuschovu a  Bauerovu.

Dňa 27. 7. sme sa spoločne zúčastnili otvorenia Klubovne v pobočke knižnice na KVP na Hemerkovej ulici. Ako sme sa dozvedeli, Klubovňa vznikla v rámci občianskeho projektu o.z. Priatelia knižnice Jána Bocatia, ktorý podporil participatívny rozpočet MČ Košice – Sídlisko KVP. Klubovňa bude slúžiť obyvateľom mestskej časti. Počas nadchádzajúcej jesennej a zimnej sezóny sa do Klubovne chystáme aj my.

Add a Comment