Múzeum obetí komunizmu

Vedeli ste, že v Košiciach vzniklo prvé múzeum zamerané na mapovanie obdobia komunizmu na Slovensku? My sme sa o tejto informácii dozvedeli prostredníctvom aktivity zameranej na spoznávanie nášho mesta. Keďže sme veľmi zvedaví, rozhodli sme sa ho navštíviť. A prehliadka stála naozaj za to!

Spolu s našim sprievodcom sme sa ocitli v podzemí. V skratke nám porozprával o období tvrdých perzekúcií a o období normalizácie. Bolo pre nás ťažké si predstaviť, aký tvrdý život žili ľudia v propagandistickom režime. V režime, v ktorom nesmeli prejaviť svoj slobodný názor, keď neveril sused susedovi, keď ľudia nesmeli vycestovať, alebo sa museli vzdať svojich majetkov pre dobro spoločnosti v ktorej žili. Prehliadka bola umocnená interaktívnymi audiovizuálnymi prostriedkami, v rámci ktorých sa k nám prihovárali ľudia, ktorý s týmto zriadením mali svoju skúsenosť. Z prvej ruky sme sa dozvedeli z výpovedí ľudí o väznení a ťažkých prácach v gulagoch, o neľudskom zaobchádzaní, trestoch smrti. Napriek tomu že sme sa o týchto udalostiach učili na dejepise alebo sme do tejto doby „nahliadli“ prostredníctvom filmov, bolo toto „stretnutie“ iné. Zážitkovejšie, emocionálnejšie, uveriteľnejšie. Pracovníci múzea citlivo uchopili tému. Veľmi sa nám páčila mapka Slovenska, v rámci ktorej sme si mohli pozrieť obce a mestá s presným počtom ľudí, ktorí boli odvedení do gulagu, väznení, perzekuovaní…

Zaujímavá bola aj Knižnica samizdatu Rudolfa Fibyho, ktorá obsahuje samizdaty a písomnosti spojené so zakázanou, no pašovanou exilovou literatúrou. Vypočuli sme si tu nahrávky z rôznych bytových prednášok či videokazety zahraničných filmov so samizdatovým video dabingom. 

Po návšteve tohto múzea sme si uvedomili, aké máme šťastie že žijeme v inej dobe. Hoci tiež náročnej, no slobodnej. Uvedomili sme si tiež, že je skvelé, že sa našli ľudia, ktorí sa podieľali a stále podieľajú na odkrývaní tejto tabuizovanej témy. Že stále pracujú na odkrývaní zločinov a krívd, ktoré boli páchané na ľuďoch s iným názorom, alebo presvedčením.  A že zachovávajú svedectvá tých, ktorí sa stali triednymi nepriateľmi vo svojej krajine aj pre ďalšie generácie.

Add a Comment