Majáles – Tanečná zábava v „Radost“

Po zimnom období prišli konečne teplejšie dni, spojené s dobrou náladou. Slnečné obdobie sme sa i my rozhodli privítať zorganizovaním „Majálesu“ – tanečnej zábavy. Išlo o stretnutie ľudí s duševnými poruchami, chorobami, spolu s ľuďmi bez handicapu. Majáles sa niesol v oranžovej farbe, ako poďakovanie štedrému sponzorovi, nakoľko sa tento projekt uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov „Nadácie Orange“. Manažérkou a autorkou projektu bola verná dobrovoľníčka Magdaléna Hrivniaková, ktorej patrí naše veľké poďakovanie za napísanie projektu a spoluzorganizovanie takejto skvelej akcie.

S prípravou Majáles sme začali pár dni skôr, nakoľko bolo potrebné nachystať farebnú výzdobu. Klienti sa s chuťou pustili do práce. Vyrábali farebné kvety rôznych tvarov a veľkosti. Deň pred „Majálesom“ sme všetci spoločne vyzdobili priestory RS „Radosť“. Celé stredisko vyzeralo ako jedna veľká kvetinová lúka.

„Majáles“ sme začali hneď z rána a to prípravou občerstvenia pre všetkých účastníkov. Klienti spolu s pracovníkmi pripravovali občerstvenie, súčasťou ktorého boli chlebíčky, jednohubky, obložené misy, nechýbali ani slané či sladké pochutiny, voda, káva, čaj. Približne okolo 11.00 hod, sa všetci účastníci zhromaždili na balkóne. Pozvanie prijali aj pracovníci spolu s klientmi zo stacionára „Čistá duša“. Hudobná skupina „Pre Radosť“ slávnostne otvorila tanečnú zábavu – „Majáles“ hymnou združenia „Radosť“ a samozrejme zahrali aj ďalšie veselé piesne. Následne účastníkov privítala riaditeľka Mgr. Drahoslava Kleinová. Po úvodnom programe nasledovala ďalšia časť – zábavné aktivity. Klienti sa rozdelili do troch skupín. Prvá skupina zostala na balkóne, kde sa realizovali pohybové a tanečné aktivity, ktoré viedol dobrovoľní Peťo M. Druhá skupina sa presunula do ateliéru, v ktorom dobrovoľníčka Magda H. viedla spoločenský bon – ton.  Zostávajúca tretia skupina pomáhala dokončiť občerstvenie – krájali ovocie do čokoládovej fontány. Po skončení pripravených aktivít, nastal čas obedňajšej prestávky. Účastníci „Majálesu“ mali čas a priestor na vzájomné rozhovory, spoznávanie sa, či upevňovanie vzťahov.

Potom nasledovala ďalšia časť programu, ktorá prebiehala na balkóne. Nechýbali rôzne tanečné a zábavné súťaže a malé odmeny pre účastníkov v podobe cukríkov a farebných pier. Priestormi RS „Radosť“ sa rozliehal zábavný smiech i veselá tanečná hudba. Všade vládla príjemná nálada. Počas prestávok sa jednotlivci mali možnosť občerstviť a posilniť pripravenými pochutinami, chlebíčkami, studenými misami, vodou, kávou, čajom. Zlatým klincom „Majálesu“ bola čokoládová fontána, na ktorú sa všetci veľmi tešili.

Záver „Majálesu“ bol venovaný ďakovným príhovorom, Naše veľké poďakovanie patrí predovšetkým dobrovoľníčke Magdaléne Hrivniakovej, ktorá pre združenie „Radosť“, napísala tento projekt. Obdiv jej patrí za obetavý a láskavý prístup ku všetkým klientom. Rešpektuje ich individualitu a všetky aktivity prispôsobuje zdravotnému stavu klientov. Naša vďaka patrí takisto všetkým účastníkom, ktorý sa aktívne zapájali do pripraveného programu, pracovníkom a vedeniu RS „Radosť“.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange“

Mgr. Lenka Paľová

Postrehy klientov

Na majálese sa mi páčilo všetko. Všetky aktivity boli super a čokoládová fontána tiež. Magda mala krásne aktivity. Celá RADOSŤ bola krásne vyzdobená a aj otvorenie bolo krásne od pani riaditeľky Kleinovej. (Marcel)

Na majálese sa mi páčilo ako sme súťažili. Páčilo sa mi skákanie na papier, ako sme spievali. Veľmi mi chutilo občerstvenie a hlavne fontána. Pani Magda sa mi páčila, ako vymýšľala súťaže a hlavne ako sme dostávali po cukríku. Páčilo sa mi aj to ako sme preliezali pod metlu. (Táňa)

Deň majálesu bol dobrý. Mali sme hry, tancovanie pod metlou. Páčili sa mi všetky aktivity a fajna bola aj čokoládová fontána s ovocím chutila mi. Som si oddýchla a zabavila som sa.

Na majálese sa mi páčilo všetko. Aj som dvakrát vyhral. Súťaže sa mi páčili, bola dobrá tancovačka, aj jedla aj súťaží bolo dosť. (Peter)

Fotodokumentácia


Add a Comment