Leto v Radosti

Leto v Radosti

Leto v Rehabilitačnom stredisku Radosť prešlo ako voda. Venovali sme sa rôznorodým činnostiam a aktivitám. Aj keď nás atakovali neznesiteľné horúčavy, snažili sme sa pripraviť pre našich klientov zaujímavý, pestrý a obohacujúci program.  

Vďaka podpore Košického samosprávneho kraja sa nám podarilo získať finančné prostriedky na športové, pohybové, psycho-rehabilitačné aktivity pre  klientov. Keďže pohyb a športové aktivity sú dôležité nielen pre fyzické zdravie, ale napomáhajú aj k psychickej rovnováhe, pravidelne sme sa venovali bowlingu, golfu, či bedmintonu. Navštívili sme aj pani Mariettu Žigalovú v jej fitnescentre, kde sme si boli ponamáhať aj iné svalové partie ako ruky a nohy. Plánujeme ďalej do aktivít zaradiť psychosociálne aktivity prostredníctvom služieb psychológa.

Po dlhšej prestávke sme v našich priestoroch privítali pracovníkov a študentov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Pripravili si pre nás zaujímavé témy z oblasti zdravia a jeho ochrany. Venovali sme sa srdcu a srdcovocievným ochoreniam – ich vzniku, prevencii a prvej pomoci. Taktiež sme sa oboznámili so správnym uskladňovaním potravín v letnom období. Dozvedeli sme sa, ako si rozložiť potraviny v chladničke, aby sme predišli k ich pokazeniu. Téma to bola zaujímavejšia, ako sme si mysleli.

Nápomocní sme boli aj MČ KVP. V Dňoch 8. a 11. júla sme sa venovali roznášaniu miestneho časopisu KVAPKA. Zabezpečili sme distribúciu pre Wuppertálsku, Jasuschovu a Bauerovu ulicu. Dňa 27. júla sme sa zúčastnili otvorenia Klubovne v pobočke knižnice na KVP na Hemerkovej ulici. Klubovňa bude slúžiť obyvateľom MČ. A v nadchádzajúcej jesennej a zimnej sezóne sa do Klubovne chystáme aj my 😊.

V rámci individuálneho rozvoja v rámci práce s technológiami sme získavali informácie na internete o Trenčíne. Klienti si následne pripravovali a odprezentovali prezentácie o tomto meste. Trenčín je totiž mesto, ktoré nás bude „hostiť“ počas nášho každoročného psychosociálneho rehabilitačného pobytu počas prvých septembrových dní.

Popri všetkých našich aktivitách sme nezanedbávali ani gardenterapiu. Pod starostlivým dohľadom našej kamarátky Zdenky Koščovej sme obhospodárovali bylinkové záhony, zastrihávali stromčeky, polievali záhony. Na sklonku leta sme sa venovali spracovávaniu byliniek – strihaniu, sušeniu, baleniu. Nevynechali sme ani prípravu teplých a studených čajov z nich.

Svojou návštevou nás poctila aj pani Diana Horkavcová. Počas nej nás oboznámila s novinkami v Prahe a potešila nás aj krásnou knihou. Porozprávala nám o svojich blízkych a ďalekých cestách.

Venovali sme sa aj umeleckým činnostiam. Pestrými obrázkami letnej a morskej tematiky sme si vyzdobili nástenku v ateliéry. Takto sme sa pripravovali na našu pravidelnú a obľúbenú aktivitu v mestskom parku – Piknik v parku. Počas júlovej a augustovej nedele sme sa stretli v parku s Peťom Murkom, s ktorým sme skicovali na papier rôzne námety. Potešil nás záujem okoloidúcich, ktorí sa tiež do maľovania zapojili.

Koniec leta sa u nás niesol v znamení kultivovania a úprav nášho zariadenia. Za výdatnej pomoci pána Rystveja, ktorý nás pravidelne podporuje svojou precíznou prácou a ochotou pomôcť sme v závere leta skrášlili naše priestory. Vymenili sme linoleum v chodbičke a pred vstupom do zariadenia. Demontovali sme obklad nad radiátorom, vymaľovali sme vstupnú halu. Pri niektorých činnostiach asistovali aj niektorí klienti, čím sa opäť priučili niečo nové. Takto sme sa všetci spolupodieľali na skrášľovaní priestorov, v ktorých trávime čas.  Týmto by sme sa chceli poďakovať p. Jánovi Rystvejovi za jeho pomoc a ochotu pomôcť vždy, keď ho poprosíme.

V závere leta sme si naplánovali krátku turistickú prechádzku na Bankov, ktorej cieľom bolo schladiť sa v chládku stromov a načerpať energiu do blížiacich sa jesenných dní.

Add a Comment