Projektová činnosť -dotačná schéma KSK informácie

Projektová činnosť -dotačná schéma KSK informácie

Vďaka podpore Košického samosprávneho kraja sa nám toto leto spestrí o množstvo športových, hrových, sociálno-rehabilitačných aktivít, ktoré sme zahájili hrou minigolfu. Finančný príspevok na tieto aktivity bol získaný v rámci dotačnej schémy Košického samosprávneho kraja v sume 2.000 Eur. Je určený na podporu psychického a fyzického zdravia prijímateľov a realizovaný bude prostredníctvom športovo-pohybových, hrových ,psychorehabilitačných a sociálno-rehabilitačných aktivít. Naši klienti sa môžu tešiť okrem hry golfu a bowlingu na rôzne relaxačné a rehabilitačné cvičenia, a činnosti podporujúce psycho-sociálny rozvoj a to prostredníctvom certifikovaných a kvalifikovaných poskytovateľov. Realizácia činností projektu prebieha v čase august -október 2022.

 

Sponzor: Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Add a Comment