Plávanie a relax v aquaparku

Plávanie a relax v aquaparku

Pestovanie vzťahu k pohybu, športu a podpora zdravého životného štýlu  patrí medzi priority našej práce s klientmi. Preto si nenechávame ujsť ani jednu príležitosť na získanie financií práve na tieto aktivity. Tentokrát vďaka nadačného fondu Baumit  máme možnosť spestriť program našich klientov plávaním a relaxáciou v bazénoch aquaparku Delňa v Prešove. Plávanie prispieva nie len k fyzickej kondícii, ale kontakt s vodou má preukázateľne pozitívny vplyv aj na psychické prežívanie, znižuje napätie, podporuje dobrú náladu a pocit pohody, ktorá mnohokrát ľuďom s duševnými problémami veľmi chýba. Podobným, ako aj ďalším inovatívnym a originálnym pohybovým, hrovým a športovým činnostiam máme záujem venovať pozornosť aj v budúcnosti. Našou snahou je prostredníctvom nich u klientov budovať pozitívne  návyky na pravidelný pohyb a podporiť aktívne trávenie voľného času.