Vianočné posedenie

Vianočné posedenie

„Konečne sme sa dočkali!“ Skonštatovali klienti vo štvrtok 15. decembra 2022 vo vestibule jedálne Pennet v Košiciach. Po dvoch rokoch sme tu opäť organizovali „Veľkú kapustnicu“, ktorá je u nás vyvrcholením roka.
Všetkými obľúbené podujatie dáva klientom možnosť predstaviť sa pred ich rodičmi a rodinnými príslušníkmi a potešiť ich svojim prednesom, tancom či spevom. Zároveň ide o spôsob nadviazania kontaktu medzi zamestnancami a rodičmi a tiež rodičmi medzi sebou.
Naša tohtoročná kapustnica začala o šestnástej hodine príhovorom pani riaditeľky Schützovej. Následne sa slova chopil pán Klein. Zhrnul svoju činnosť v zariadení a zároveň sa so všetkými prítomnými rozlúčil, nakoľko od 1. januára 2023 odchádza na zaslúžilí dôchodok. Oficiálne otvorenie podujatia ukončil poslanec a zástupca Miestneho úradu KVP, pán Pach, ktorý sa poďakoval za pozvanie a zároveň všetkým poprial veľa zdravia a pokojnú vianočnú atmosféru počas nadchádzajúcich dní.
Následne na pomyselné pódium nastúpili naši klienti. Svoju kultúrnu vložku otvoril svojou básňou Andrej. Následne sa všetci vystriedali v prednese slovenských i cudzojazyčných básni. Svoje vystúpenie ozvláštnili japončinou, maďarčinou, francúzštinou, či angličtinou. Samozrejme nechýbal preklad – aby aj menej jazykovo zdatní hostia porozumeli.
Po prednesoch nasledoval spoločný tanec. Ako inak – na vianočnú nôtu. Klienti roztlieskali hostí s piesňou Last Christmas v zumba štýle. Že si tanec užívali bolo vidno nielen na ich rozžiarených tvárach, ale aj na repríze tanca, ktorý s radosťou zatancovali ešte raz.
Vyvrcholením ich vystúpenia bol spev klientov doprevádzaný klavírom a gitarou. Keďže sa jedna o obľúbené a známe piesne, do spevu sa zapojili všetci bez rozdielu – klienti, rodičia i hostia.
Po vystúpení sme energiu doplnili kapustnicou, pečenou makovou buchtou a kávou.
Nasledovala voľná zábava, ktorá trvala až do večerných hodín. Zo všetkých klientov opadla zodpovednosť z ich vystúpení. Natriasali sme sa v rytme hudby a všetci sme sa zabavili. A o to celý čas išlo. Prežili sme pekné popoludnie v spoločnosti kamarátov a rodinných príslušníkov. Za dobre odvedenú prácu sme získali potlesk a slová chvály, ktoré potešili.
By Evka