Otvorenie výstavy „Cesta môjho zotavenia“

Otvorenie výstavy „Cesta môjho zotavenia“

Občianske združenie „Otvorme dvere, otvorme srdcia“ (ODOS) v uplynulom období pripravilo výstavu prác autorov, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou. Hlavným zámerom putovnej výstavy „Cesta môjho zotavenia“ je spájať, inšpirovať a vzájomne sa spoznávať.
Otvorenie tejto jedinečnej putovnej výstavy sa v Košiciach konalo v priestoroch knižnice Jána Bocatia na Triede SNP v stredu, 1. februára 2023. Hosťujúcimi a spoluorganizujúcimi občianskymi združeniami sme tu boli my – Združenie príbuzných a priateľov Radosť a OZ Pohľad.
Po otváracom hudobnom vstupe Mgr. art. Vladislava Kleina so synom Vladkom patrilo úvodné slovo Mgr. Alici Schützovej. Naša pani riaditeľka privítala autora myšlienky Miloša Šviderského, autorov prác a ich rodinných príslušníkov, členov OZ Pohľad a OZ ODOS, klientov a pracovníkov nášho zariadenia, poslancov MČ KVP a zástupcov médií. Následne sa k slovu dostala Mgr. Laura Kundrátová, štatutárka ODOS-u, ktorá nás oboznámila s myšlienkou autora a ďalšími zastávkami výstavy. Priblížila nám dôležitosť prepájania svetov ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou a spoločnosťou. O svojich prácach, tvorení a ďalších umeleckých snoch nám porozprávali vystavujúci autori nášho zariadenia – Martin Staňa, Michaela Vojtillová a Ing. Igor Gajdoš. Za rodičov sa nám prihovorila Mgr. Drahoslava Kleinová, mamka syna s duševnou poruchou, zakladateľka a dlhoročná riaditeľka nášho zariadenia. Následne nám sociálna pracovníčka Mgr. Jana Bačová priblížila RS Radosť – okolnosti vzniku, cieľovú skupinu, či aktivity, ktorým sa v zariadení s klientmi venujeme. Činnosť OZ Pohľad priblížila Katarína Iršová. Oficiálnu časť ukončil Jozef Čech skladbou od Erica Claptona.
Následne sme sa presunuli k vystavovaným dielam mapujúcim spôsoby vyrovnávania sa autorov so svojimi ťažkosťami a emóciami. Každý návštevník si tu našiel niečo, čo upútalo jeho pozornosť. Či už sú to mikrofotografie hmyzu, plastiky, výtvarné práce vytvorené rôznymi výtvarnými technikami či zbierka básni.
Ak Vás myšlienka výstavy oslovila a radi by ste si prezreli vystavované expozície, navštívte pobočku knižnice počas jej otváracích hodín. Výstava bude verejnosti sprístupnená do 24. februára 2023. Následne sa presunie do Michaloviec, Prešova a postupne poputuje cez stredné a západné Slovensko až do Bratislavy.