Odborné prednášky na tému zdravia, životného štýlu, prvej pomoci

Aby sme nestratili niť vo vzdelávaní sa na témy zdravia, životného štýlu a prvej pomoci, pokračujeme ďalšími odbornými prednáškami s opäť  zaujímavými témami,  ktoré pre nás pripravila pani doktorka docentka Mudr. Mária Pallayová, PhD.  Oceňujeme nielen jej odborný pohľad,  prostredníctvom ktorého sme mohli nahliadnuť hlbšie do oblasti jej vedeckého záujmu, ako aj veľmi ľudský a prívetivý prístup ku klientom. Sme  veľmi vďační za jej iniciatívu a ochotu sa dobrovoľne podieľať na realizácii vzdelávacích a sociálno-rehabilitačných aktivít u nás a radi ju privítame znovu. Takisto chceme poďakovať zdravotnej sestre, pani  Magdaléne Deptovej, ktorá sa s nami podelila o svoje dlhoročné skúsenosti a prax pri práci zdravotnej sestry, a ukázala nám ako si poradiť s obväzovaním drobných, ako aj väčších poranení,  ako poskytnúť prvú pomoc pri kolapse, rôznych druhoch krvácania, poštípaní hadom, hmyzom, zásahom elektrickým prúdom a pod. Aby sme prešli od teórie k praxi, všetci sme si po názorných ukážkach na sebe navzájom vyskúšali obväzovanie rôznych druhov častí tela a veru nebolo to také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdalo..:-)

25.4., 2., 16.,17.5. 2019- RS Radosť

Add a Comment