Metodický deň- Karička

S Karičkou, teda s tancom,  sme už zopár rokov veľmi dobrí priatelia, o čom svedčí aj naša chuť pokračovať v nej aj toto leto. Nie je jednoduché naučiť sa koordinovať svoje ruky, nohy tak, aby z toho nakoniec vzišli ladné pohyby. Aby sme sa čo najviac priblížili a podobali sa profesionálnym tanečníkom, rozhodli sme sa urobiť pre to čo najviac a strávili sme metodický deň nácvikom nových tanečných prvkov a krokov. A veru sme sa pritom aj zapotili. Čo vyzerá jednoducho v oku pozorovateľa, nie je vždy také ľahké v praxi. Je potrebné tomu venovať veľa sebazaprenia, času a driny v tanečnej sále. Tak sme nelenili, a jedno doobedie sme strávili trénovaním našich rytmických a sluchových schopností, v družnom kruhu sme si zopakovali klasický karičkový krok, a naučili sme sa aj nové prvky, ktoré naši umeleckí učitelia zakaždým obmenia a niečo pridajú. Každopádne naša snaha určite prinesie svoje ovocie. Zatiaľ však máme na pamäti, že opakovanie je matka múdrosti a len systematickým nácvikom budeme mať šancu predviesť niečo, čo sa bude podobať na profesionálny tanec. Plánujeme si to však ako vždy užiť, zabaviť sa pri tom, zrelaxovať a tešiť sa zo života a z pohybu.

Nadšenie a elán nám nechýba. Posúďte sami:-)

Košice, Umelecká škola, 7.júl 2020

Add a Comment